Відкрита лекція професора кафедри менеджменту, доктора економічних наук Сенишин Оксани Степанівни на тему “МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ТА КОМАНД”

13.05.2022 | 17:47

У вівторок, 17.05.2022 р. на 1 парі (8.30 – 9.50) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Менеджмент” на тему “Менеджмент груп та команд” для студентів другого курсу спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” професора кафедри менеджменту, доктора економічних наук Сенишин Оксани Степанівни у зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади професора кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Microsoft Teams та буде доступною

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aF3r5xS3I0qqPGqarhgRztSbfHFbl_jJcpdOcl5UCh881%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0003a4d4-e865-4017-bc87-f6409fa13112&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf