Відкрита лекція професора кафедри обліку і аудиту Струк Наталії Семенівни на тему “Облік витрат операційної діяльності на підприємстві”

17.03.2023 | 16:14

ОГОЛОШЕННЯ

23 березня 2023 року, у четвер, о 10 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри обліку і аудиту, доцента, доктора економічних наук Струк Наталії Семенівни з нормативної дисципліни “Управлінський облік” на тему “Облік витрат операційної діяльності на підприємстві” для студентів третього курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування” економічного факультету, у зв’язку з поданням документів щодо присвоєння вченого звання професора кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за покликанням :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6yjAFkHqBbAOSHMqzJIxXT7krqdlNamvAXd3k_cpfws1%40thread.tacv2/1676488688559?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2214cb6fee-e9b1-4475-8181-cefb7591f3c0%22%7d