Зустріч викладачів кафедри з представниками компанії KPMG

01.03.2020 | 11:16

28 лютого 2020 року об 11.00 у 220 ауд. відбулася зустріч викладачів кафедри обліку і аудиту з представниками міжнародної компанії “KPMG”, яка об’єднує 189 000 професіоналів у понад 150 країнах світу. “KPMG” входить до Великої четвірки аудиторських компаній (Big4), які надають аудиторські і консалтингові послуги. Представники компанії “KPMG” обговорили стратегію співпраці з кафедрою обліку і аудиту на наступні 3 роки. Серед запланованих заходів – проведення лекцій аудиторами і консультантами “KPMG” для студентів і аспірантів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, розробка спільних навчальних курсів за спеціальністю, проведення стажувань для аспірантів і викладачів кафедри обліку і аудиту терміном від 1 тижня до 1 місяця з метою набуття практичних навиків користування прикладними програмними продуктами, зокрема “CaseWare”, а також опанування практичними навиками аудиторської професії за допомогою кейсів, наближених до реальних. Це дасть змогу підвищити якість фахової підготовки студентів і аспірантів за спеціальністю “Облік і оподаткування”, зокрема стимулюватиме розвиток навиків здійснення аналітичних процедур, застосування професійного судження, надання рекомендацій за результатами аудиту тощо.