Mykhailo Krupka

Position: Chairperson, Finance, Money Circulation and Credit Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-23-94

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку економіки; формування інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку
та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України; Ключові слова: інновації; фінансові інструменти; фінансова система;
фінансово-кредитний механізм; глобалізаційні процеси

Publications

Автор понад 200 праць, зокрема:

 1. Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. Банківські операції. Навч. посібник. (Рекомендовано МОН України). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 248 с.
 2. Гроші та кредит: навч. посібник (Рекомендовано МОН України). / [за ред.
  д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 408 с. – 25,5 др. арк. 2009. – 248 с.
 3. Крупка М.І. Банківські операції : Підручник / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра; [за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 312 с.
 4. Гроші та кредит»:підручник / М. І. Крупка, М.С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.;[за ред.. д-ра економ. наук, проф.. М.І. Крупки ]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка.- 2011. – 420 с.
 5. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.
 6. Інвестування: навч. Посібник / [М. І. крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та ін.]; за ред. Д-ра екон. Наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.
 7. Банківська система: [навчальний посібник] / за ред. М.І.Крупки. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 510 с.
 8. Валютно-курсова політика України: монографія / [М. І. Крупка, М. І. Кульчицький, Н. В. Жмурко, Д. В. Ванькович]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 366 с.
 9. Банківська система: підручник / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г.Пайтра та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
 10. Інвестування : підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 463 с.
 11. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть (Львів, 1997);
 12. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України (Львів, 2001);
 13. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку (К., 2002; зі співавт.);
 14. Становлення доктрини фінансової системи України(Тернопіль, 2008; зі співавт.);
 15. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні (Львів, 1999; зі співавт.);
 16. Організація і нормативно-правове забезпечення підприємництва в Україні (Львів, 2003; зі співавт.);
 17. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах (Львів, 2004; зі співавт.);
 18. Фінанси в трансформаційній економіці України (Львів, 2007; зі співавт.); Державне регулювання економіки (К., 2000; зі співавт.).

Biography

Михайло Іванович (17.Х.1951, с. Тучне Перемишлянського р-ну Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Питання вдосконалення розподілу прибутку виробничих об’єднань, 1983), доц. (1987), проф. (1998), д-р екон. наук (Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України, 2003). Закінчив з відзнакою Львів. технікум рад. торгівлі (1970), екон. ф-т Львів. ун-ту (1978), аспірантуру Моск. фін. ін-ту (1983). У 1978 інженер НДС, 1979–80, 1983–85 асист., 1985–88 доц., 1988–93 зав. каф. фінансів, бух. обліку і статистики, 1993–98 зав. каф. фінансів, кредиту і статистики, 1998–2003 зав. каф. фінансів і кредиту, з 2003 зав. каф. фінансів, грош. обігу і кредиту, 2000–04 проректор з фін.-екон. питань, 1993–2003 директор Ін-ту післядипломної освіти Львів. ун-ту.

Awards

Засл. діяч науки і техніки України (2004). Грамота Мін-ва освіти України (1998). Засл. діяч науки і техніки України (2004). Пам’ятна медаль “150 років від дня народження Івана Франка” (2006). Засл. проф. Львів. ун-ту (2008). Член спеціаліз. ради із захисту докт. та канд. дис. екон. ф-ту Київ. ун-ту, голова спеціаліз. вченої ради Львів. ун-ту, член ред. колегії ж. “Регіон. економіка”, “Формування ринкової економіки в Україні”, “ВЛУ. Сер. екон.”. Член держ. агентства України з інвестицій та інновацій. Депутат Перемишлянської район. ради Львів. обл. (з 2010).

Schedule

Page with teachers schedule not found!