Conferences

 

 


Every year the faculty participates in the organization and holding of a number of international and national conferences and round tables.

Already become traditional:

  • International scientific conference of students, graduate students and young scientists “Actual problems of the economic system of Ukraine”
  • International scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists “Management of innovation processes in the economic system of Ukraine”
  • International Scientific Internet Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists “Strategic Landmarks of Ukraine’s Economy”
  • International scientific-practical conference “Problems of information economy in Ukraine”
  • International scientific-methodical conference “Forum of young cybernetic economists” Economic modeling: problems, trends, experience “

XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:

20 листопада 2020 року
Інформаційний лист
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк


ІV Міжнародна науково-практична конференція
“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

Дата проведення:
17-18 жовтня 2019 року
Матеріали конференції
Програма конференції


XXVI-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
17-18 травня 2019 року
Матеріали конференції
Програма конференції

XXV-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
18-19 травня 2018 року
Матеріали конференції
Програма конференції

IIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Управління інноваційними процесами в економічній системі України”

Дата проведення:
22-23 грудня 2017 року
Матеріали конференції
Програма конференції

XXIV-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
19-20 травня 2017 року
Матеріали конференції
Програма конференції

III-тя Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Стратегічні орієтири розвитку економіки України”

Дата проведення:
24-25 березня 2017 року

XXIII-тя Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:

20-21 травня 2016 року

 

Матеріали конференції (переглянути, завантажити)
Програма конференції  (переглянути, завантажити)
Посилання на реєстрацію

II-га Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Управління інноваційними процесами в економічній системі України”

Дата проведення:
27-28 листопада 2015 року

 


ІІ Міжнародна науково-практична конференція
“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

Дата проведення:
15-17 жовтня 2015 року
Матеріали конференції
Програма конференції


XXII-га міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
15 – 16 травня 2015 року
Матеріали конференції
Лінк

II-га Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Стратегічні орієтири розвитку економіки України”

Дата проведення:
20-21 березня 2015 року
Матеріали конференції
Лінк

 

 


I Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Управління інноваційними процесами в економічній системі України”

Дата проведення:
5-6 грудня 2014 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


Всеукраїнська науково-практична конференція
“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

Дата проведення:
23-25 жовтня 2014 року
Матеріали конференції
Програма конференції

 


XXI міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
16-17 травня 2014 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


IV міжнародна науково-методична конференція, Форум молодих економістів кібернетиків
“Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”

Дата проведення:
24-26 жовтня 2013 року, Тернопіль
Матеріали конференції
Програма конференції

XX міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”

Дата проведення:
17-18 травня 2013 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція BIFCON’13
“Актуальні проблеми розвитку та безпеки фінансового бізнесу в умовах глобалізації”

Дата проведення:
29 березня 2013 року
Програма конференції
Лінк

Науково-практична конференція
“Культура управління в системі розвитку економіки України”

Дата проведення:
05 березня 2013 року
Програма конференції

 


І Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених
“Стратегічні орієнтири розвитку економіки України”

Дата проведення:
27 лютого 2013 року
Матеріали конференції
Лінк

 


Міжнародна cтудентсько-аспірантська наукова конференція
“Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів”

Дата проведення:
27-28 квітня 2012 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


Міжнародна науково-практична конференція
“Наука і духовність у системі сучасного управління”

Дата проведення:
19 квітня 2012 року
Матеріали конференції
Програма конференції

 


Науковий семінар
“Індикатори оцінки соціально-економічного розвитку регіону”

Дата проведення:
11 квітня 2012 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
“Актуальні проблеми розвитку національної економіки України”

Дата проведення:
13-14 травня 2011 року
Матеріали конференції
Програма конференції
Лінк

 


Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
“Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання”

Дата проведення:
14 – 15 травня 2010 року

 


Міжнародна науково-практична конференція
“Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія”

Дата проведення:
9 – 10 квітня 2009 року

 

 


Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
“Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи”

Дата проведення:
15-16 травня 2009 р.

 


Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
“Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні”

Дата проведення:
16-17 травня 2008 р.

 


 

Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
“Нові обрії економічної науки”

Дата проведення:
11-12 травня 2007 р.

 

 


Міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція
“Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми”

Дата проведення:
5-6 травня 2006 року

 

 


Міжнародна науково-практична конференція
“Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє”

Дата проведення:
21-22 жовтня 2005 року