Iryna Demko

Biography

У 2001 р. закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут за спеціальністю «Фінанси».
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства”.
За науково-педагогічні здобутки нагороджена почесною грамотою директора ЛІБС НБУ.
Є автором понад 20 наукових статей у фахових виданнях та співавтором навчального посібника з економічного аналізу.
Є співавтором колективної монографії на тему “Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання”. Автор методичних рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, проходження виробничої та переддипломної практики.
Життєве кредо:“на день треба дивитися, як на маленьке життя”.