Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Загальна інформація

Завантажити інформаційний лист

IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
FACULTY OF ECONOMICS
20-21 May, 2022
Lviv, Ukraine [online]

29th International Scientific Conference
of Students, Postgraduates and Young Researchers
“ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING”

Download Information Letter

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
20-21 травня 2022 року, онлайн
м. Львів

XXIX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Розклад роботи засідань / Sessions schedule

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ / PLENARY SESSION
(10:00 Kyiv Time, 20.05.2022)

https://zoom.us/j/94382740270?pwd=M25mVjF4amhESURDcGpOOXUxT0VmZz09


 

СЕКЦІЇ / SECTIONS
(14:00 Kyiv Time, 20.05.2022)

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ / INTERNATIONAL ECONOMICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99db54a20d4e4037aa4d6189dc2ba05c%40thread.tacv2/1652901098320?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ec6a57f-8aec-42e3-a27f-075acb3af944%22%7d

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ / ECONOMIC THEORY AND BUSINESS ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/74400926046?pwd=wAGMt7HPk1CZqbX8GOuLB8C0RCyn88.1

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE SECTION
https://zoom.us/j/95831878591?pwd=OVNCc2RZMEp5b3U5M0tjOTBUNDZJdz09

СЕКЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES SECTION
https://us05web.zoom.us/j/84801692615?pwd=TlhaTjZla3VoaU92dnJDWGkxMmJaQT09

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ / ECONOMIC CYBERNETICS AND MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/78649420698?pwd=aDc1S0hPU3Mvd2tqbUdES3BWWi9Fdz09

СЕКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ / BANKING AND INSURANCE BUSINESS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/78412381458?pwd=QOnlV2tqjkWfs1IXVIt9zorkhTLZS6.1

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ / MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJOKyrnlsRDjIKpIKDaLo-bqO1O6JWFJ7tUSxgBJp3nk1%40thread.tacv2/1652880602391?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d9b6f258-66d6-466e-9b5a-2ebd3198d0b0%22%7d

СЕКЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ / ACCOUNTING AND AUDIT SECTION
https://us04web.zoom.us/j/73155549588?pwd=YJQQ8ohu2DYecZHMkwGV8RJCHmUVNb.1

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ ТА БІЗНЕС-СТАТИСТИКИ / ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a68wKOCE4rH7yZT82YOi_2conaDGQLGKKreIqwSEjEzc1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=102e140e-fe97-4bd9-a543-a44bbde2387e&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ / FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT SECTION
https://zoom.us/j/93283367865?pwd=dkFBQURDWmUrQkFEVzNnUEppR2hwUT09

СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ / MARKETING SECTION
https://us04web.zoom.us/j/74088762532?pwd=drcvQStx6vgHTeXWn01ORDjKXYaVb6.1

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ / MANAGEMENT AND EXAMINATION OF GOODS SECTION
https://us05web.zoom.us/j/82354969291?pwd=dWtQd090Q284Ym9IM1BucHdLdThKQT09

Програма / Program

Foto_Title_ENG_Program_XXIX_MNKSAMU_2022

 

АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
FACULTY OF ECONOMICS
14-15 May, 2021
Lviv, Ukraine [online]

28th International Scientific Conference
of Students, Postgraduates and Young Researchers
“ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING”

Download Information Letter

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
14-15 травня 2021 року, онлайн
м. Львів

XXVIІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

 

Інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
14-15 травня 2021 року, онлайн
м. Львів
XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Запрошуємо молодих науковців узяти участь у роботі секцій:
– міжнародної економіки;
– економічної теорії та бізнес-економіки;
– економіки України;
– підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
– економічної кібернетики та математичних методів в економіці;
– банківського та страхового бізнесу;
– інформаційних систем у менеджменті;
– менеджменту;
– обліку та аудиту;
– економічної аналітики та бізнес-статистики;
– фінансів, грошового обігу і кредиту;
– маркетингу;
– управління та експертизи товарів.

Для участі у конференції необхідно до 11 травня 2021 p. (включно) за допомогою електронної форми
(https://forms.gle/PnmaG9h5ZyGJK6eR7) подати заяву та завантажити текст тез доповіді (українською або англійською мовою).

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Конференція відбуватиметься у дистанційній формі !!!

Початок роботи конференції: 14.05.2021 p., о 10:00 год. (on-line)

Детальнішу інформацію про конференцію можна отримати на її веб-сторінці:
https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system

Адреса оргкомітету конференції:
79008, Львів, пр. Свободи, 18,
економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, к.207.
Тел: +38(032) 239-41-68 E-mail: economics.faculty.lnu@gmail.com
Internet: https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system
Контактна особа: заступник декана з наукової роботи, доцент Буняк Василь Богданович

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
формат сторінки A4 (210х297 мм), поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman 10, інтервал – 1; приймаються тези обсягом 1–1,5 сторінки (відповідно до вказаного формату і вимог).
Тези повинні бути рекомендовані до друку науковим керівником.

Структура тез доповіді:
<Ім`я та прізвище автора (співавторів)>
<Установа (організація)>
<Електронна пошта автора(ів)>
<Назва тез>

<Текст тез>

Список використаних джерел:
1.
2.

<Ім`я, прізвище автора (співавторів) англійською мовою>
<Установа (організація) англійською мовою>
<Назва тез англійською мовою>
<Текст анотації англійською мовою>
Keywords: <Ключові слова англійською мовою>

Розклад роботи засідань / Sessions schedule

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ / PLENARY SESSION
(10:00 Kyiv Time, 14.05.2021)

https://zoom.us/j/92833656793?pwd=ZWFEUGdmRmJEM0h0TDNrMk9lVFhrQT09


СЕКЦІЇ / SECTIONS
(14:00 Kyiv Time, 14.05.2021)

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ / INTERNATIONAL ECONOMICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99db54a20d4e4037aa4d6189dc2ba05c%40thread.tacv2/1620795180159?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ec6a57f-8aec-42e3-a27f-075acb3af944%22%7d

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ / ECONOMIC THEORY AND BUSINESS ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/75418328840?pwd=NmN3M2pLSnJmVjhPamZuLzdzNFVDZz09

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE SECTION
https://us04web.zoom.us/j/7749951476?pwd=Ym1KWUMyd0lDNGhuZDJWcUNoMW1hZz09

СЕКЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES SECTION
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRCuTzdhmnuDTPPpDJG4AlYZLGaSMqgUbQ1CyK3adP1o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b244397f-c67d-4047-86bf-7647f85322bd&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ / ECONOMIC CYBERNETICS AND MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/76284033429?pwd=QzA1K1VndGd3UDlsbmxKUjByZGVwQT09

СЕКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ / BANKING AND INSURANCE BUSINESS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/77372232281?pwd=QmZvSVRrMnM4bkpna1FjOVpWUVJidz09

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ / INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aC8BFUPsZ0RnSwIXJPEsyXJexyqPCvD8wT4Uz1ebq97w1%40thread.tacv2/1620834868533?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ / MANAGEMENT SECTION
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahm_h0k9F-fZeQnr28vZjzil3cGC5cxAHt9d8kfBezrI1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=59276e0f-806f-4ee1-84ab-c53504cc704d&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

СЕКЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ / ACCOUNTING AND AUDIT SECTION
https://us04web.zoom.us/j/72025167666?pwd=R1dnbnNxYWxuL00zWDJua29vRTcwZz09

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ ТА БІЗНЕС-СТАТИСТИКИ / ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76af1fa4205f4006957cb072e1667de2%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec0b69e7-d193-421d-8413-95b0443e8744&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5b

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ / FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT SECTION
link1: https://us04web.zoom.us/j/3362791044?pwd=OE5Kb25iVG9Obm5VQmp1TlQ1YzlwQT09
link2: https://us02web.zoom.us/j/4548535336?pwd=a05vNUxVcnRsOWc2cGdIL09oeG1CZz09

СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ / MARKETING SECTION
https://us04web.zoom.us/j/74767413160?pwd=elZHVHhPeXVOV3pvaEZzUHlVeXVWZz09

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ / MANAGEMENT AND EXAMINATION OF GOODS SECTION
https://us05web.zoom.us/j/2969007270?pwd=RWNQYlpsNG9YUjBhdzRYOEsrdWZrUT09

Програма / Program


АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
20 листопада 2020 року
м. Львів

XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Інформаційний лист

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
20 листопада 2020 року
м. Львів
XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Запрошуємо молодих науковців узяти участь у роботі секцій:
– міжнародної економіки;
– економічної теорії та бізнес-економіки;
– економіки України;
– підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
– економічної кібернетики та математичних методів в економіці;
– банківського та страхового бізнесу;
– інформаційних систем у менеджменті;
– менеджменту;
– обліку та аудиту;
– економічної аналітики та бізнес-статистики;
– фінансів, грошового обігу і кредиту;
– маркетингу.

Для участі у конференції необхідно до 16 листопада 2020 p. за допомогою електронної форми
(https://forms.gle/XCDtRWQyyhbcfczg9) подати заяву та завантажити текст тез доповіді (українською або англійською мовою).

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Конференція відбуватиметься у дистанційній формі !!!

Початок роботи конференції: 20.11.2020 p., о 10:00 год. (on-line)

Детальнішу інформацію про конференцію можна отримати на її веб-сторінці:
https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system

Адреса оргкомітету конференції:
79008, Львів, пр. Свободи, 18,
економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, к.207.
Тел: +38(032) 239-41-68 E-mail: economics.faculty.lnu@gmail.com
Internet: https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system
Контактна особа: заступник декана з наукової роботи, доцент Буняк Василь Богданович

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
формат сторінки A4 (210х297 мм), поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman 10, інтервал – 1; приймаються тези обсягом 1–1,5 сторінки (відповідно до вказаного формату і вимог).
Тези повинні бути рекомендовані до друку науковим керівником.

Структура тез доповіді:
<Ім`я та прізвище автора (співавторів)>
<Установа (організація)>
<Електронна пошта автора(ів)>
<Назва тез>

<Текст тез>

Список використаних джерел:
1.
2.

<Ім`я, прізвище автора (співавторів) англійською мовою>
<Установа (організація) англійською мовою>
<Назва тез англійською мовою>
<Текст анотації англійською мовою>
Keywords: <Ключові слова англійською мовою>

Розклад роботи засідань

Початок пленарного засідання – 20.11.2020 р. о 10:00 год.
Секційні засідання розпочнуть свою роботу 20.11.2020 р. о 14:00 год.

Доступ до пленарного та секційних онлайн-засідань можна отримати за такими гіперпосиланнями:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (10:00 год, 20.11.2020 р.)
https://zoom.us/j/94382740270?pwd=M25mVjF4amhESURDcGpOOXUxT0VmZz09

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (14:00 год, 20.11.2020 р.)

Секція міжнародної економіки
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99db54a20d4e4037aa4d6189dc2ba05c%40thread.tacv2/1605780117424?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ec6a57f-8aec-42e3-a27f-075acb3af944%22%7d

Секція економічної теорії та бізнес-економіки
https://us04web.zoom.us/j/72918021992?pwd=dUlmNUdkSmZJSUdXUjNWemY5enB4UT09

Секція економіки України
https://us02web.zoom.us/j/89137539298?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09

Секція підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
https://us05web.zoom.us/j/84801692615?pwd=TlhaTjZla3VoaU92dnJDWGkxMmJaQT09

Секція економічної кібернетики та математичних методів в економіці
https://us04web.zoom.us/j/72349892164?pwd=QlZaRTZldmx2ejEwYmNEYkFaZE9MUT09

Секція банківського та страхового бізнесу
https://us04web.zoom.us/j/79353396300?pwd=K2pianVFcDMxT1hlRXl4MS9FS2hDdz09

Секція інформаційних систем у менеджменті
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a43dc0f69c0db41e7be2d0446abfc7d13%40thread.tacv2/1605781172369?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція менеджменту
https://us04web.zoom.us/j/78647292604?pwd=aUg3N2pBY1R1RnBUVzVLZWtienV6QT09

Секція обліку та аудиту
https://us04web.zoom.us/j/78039540256?pwd=NVZ2MnR6QWlLektJV0UvUDkzNSsvdz09

Секція економічної аналітики та бізнес-статистики
https://us02web.zoom.us/j/86997750295?pwd=SU5WZEhXYWpvVnZjODYxWVBVTVkzdz09

Секція фінансів, грошового обігу і кредиту
https://us04web.zoom.us/j/3362791044?pwd=OE5Kb25iVG9Obm5VQmp1TlQ1YzlwQT09

Секція маркетингу
https://us04web.zoom.us/j/74088762532?pwd=drcvQStx6vgHTeXWn01ORDjKXYaVb6.1

Програма