Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
20 листопада 2020 року
м. Львів

XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Інформаційний лист

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
20 листопада 2020 року
м. Львів
XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Запрошуємо молодих науковців узяти участь у роботі секцій:
– міжнародної економіки;
– економічної теорії та бізнес-економіки;
– економіки України;
– підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
– економічної кібернетики та математичних методів в економіці;
– банківського та страхового бізнесу;
– інформаційних систем у менеджменті;
– менеджменту;
– обліку та аудиту;
– економічної аналітики та бізнес-статистики;
– фінансів, грошового обігу і кредиту;
– маркетингу.

Для участі у конференції необхідно до 16 листопада 2020 p. за допомогою електронної форми
(https://forms.gle/XCDtRWQyyhbcfczg9) подати заяву та завантажити текст тез доповіді (українською або англійською мовою).

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Конференція відбуватиметься у дистанційній формі !!!

Початок роботи конференції: 20.11.2020 p., о 10:00 год. (on-line)

Детальнішу інформацію про конференцію можна отримати на її веб-сторінці:
http://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system

Адреса оргкомітету конференції:
79008, Львів, пр. Свободи, 18,
економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, к.207.
Тел: +38(032) 239-41-68 E-mail: economics.faculty.lnu@gmail.com
Internet: http://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system
Контактна особа: заступник декана з наукової роботи, доцент Буняк Василь Богданович

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
формат сторінки A4 (210х297 мм), поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman 10, інтервал – 1; приймаються тези обсягом 1–1,5 сторінки (відповідно до вказаного формату і вимог).
Тези повинні бути рекомендовані до друку науковим керівником.

Структура тез доповіді:
<Ім`я та прізвище автора (співавторів)>
<Установа (організація)>
<Електронна пошта автора(ів)>
<Назва тез>

<Текст тез>

Список використаних джерел:
1.
2.

<Ім`я, прізвище автора (співавторів) англійською мовою>
<Установа (організація) англійською мовою>
<Назва тез англійською мовою>
<Текст анотації англійською мовою>
Keywords: <Ключові слова англійською мовою>

Розклад роботи засідань

Початок пленарного засідання – 20.11.2020 р. о 10:00 год.
Секційні засідання розпочнуть свою роботу 20.11.2020 р. о 14:00 год.

Доступ до пленарного та секційних онлайн-засідань можна отримати за такими гіперпосиланнями:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (10:00 год, 20.11.2020 р.)
https://us02web.zoom.us/j/83101789214?pwd=V2k4a29XOGQvTklOY2dhc0VYazJSZz09

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (14:00 год, 20.11.2020 р.)

Секція міжнародної економіки
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99db54a20d4e4037aa4d6189dc2ba05c%40thread.tacv2/1605780117424?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ec6a57f-8aec-42e3-a27f-075acb3af944%22%7d

Секція економічної теорії та бізнес-економіки
https://us04web.zoom.us/j/72918021992?pwd=dUlmNUdkSmZJSUdXUjNWemY5enB4UT09

Секція економіки України
https://us02web.zoom.us/j/89137539298?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09

Секція підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
https://us04web.zoom.us/j/74826930418?pwd=L3AvenV2VG1kK0lnMWdUQXMzRnRzUT09

Секція економічної кібернетики та математичних методів в економіці
https://us04web.zoom.us/j/72349892164?pwd=QlZaRTZldmx2ejEwYmNEYkFaZE9MUT09

Секція банківського та страхового бізнесу
https://us04web.zoom.us/j/79353396300?pwd=K2pianVFcDMxT1hlRXl4MS9FS2hDdz09

Секція інформаційних систем у менеджменті
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a43dc0f69c0db41e7be2d0446abfc7d13%40thread.tacv2/1605781172369?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція менеджменту
https://us04web.zoom.us/j/78647292604?pwd=aUg3N2pBY1R1RnBUVzVLZWtienV6QT09

Секція обліку та аудиту
https://us04web.zoom.us/j/78039540256?pwd=NVZ2MnR6QWlLektJV0UvUDkzNSsvdz09

Секція економічної аналітики та бізнес-статистики
https://us02web.zoom.us/j/86997750295?pwd=SU5WZEhXYWpvVnZjODYxWVBVTVkzdz09

Секція фінансів, грошового обігу і кредиту
https://us04web.zoom.us/j/3362791044?pwd=OE5Kb25iVG9Obm5VQmp1TlQ1YzlwQT09

Секція маркетингу
https://us04web.zoom.us/j/79054831155?pwd=Y0ZSL2VKdTF1VXNTOXFjb2RqaVowZz09

Програма