Bandura Z.

Biography

БАНДУРА (Сеник) Звенислава Любомирівна (08.09.1973р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Формування облікових інформаційних потоків управління витратами виробництва, 2003), доцент (2005). Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит” (1995), здобувач кафедри обліку та аудиту Львівського державного університету імені Івана Франка (2002). 1995-2004 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2004 – доцент кафедри обліку і аудиту.
Автор близько 73 публікацій та 10 науково-методичних робіт , серед який 4 монографії, 2 навчальний посібник, 42 статей у фахових виданнях. Має двох підготовлених кандидатів економічних наук (докторів філософії).
Досліджує проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності в Україні. Серед наукових інтересів – проблемні аспекти теорії і практики аудиту, обліку та аналізу. Працює на докторською дисертацією « Аудит в системі управління потенціалом фінансово-економічної стійкості суб’єктів господарювання»
Перелік навчальних дисциплін:
1. Аудит
2. Організація і методика аудиту
3. Аудит за видами діяльності
4. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності