Banera Nadiia

Biography

У 1995 році закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію спеціаліст–економіст.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-організаційний моніторинг фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва», у 2019 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів.

З 1996 року працювала у Львівському економічному бізнес-коледжі, з 2004 року – у Львівському інституті економіки і туризму на посадах викладача, викладача-асистента, старшого викладача, доцента кафедри обліку і фінансів. З вересня 2017 року до серпня 2018 року – декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи, з вересня 2018 року до березня 2021 року – декан бухгалтерсько-економічного факультету Львівського інституту економіки і туризму.

З 1 квітня 2021 року – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пройшла стажування та одержала сертифікати в корпораціях: «1С» за напрямком – «1С: Бухгалтерія 8 для України»; «Парус» – «Парус–Підприємство 7.40», модуль «Бухгалтерія»; «M.E.Doc IS», є досвід практичної роботи на підприємствах сфери послуг.

2018 р.  пройшла міжнародне стажування «Фінанси та бухгалтерський облік на малих і середніх підприємствах» в Університеті соціальних наук в Лодзі, факультет прикладних наук в Кракові (Польща).

2020 – 2021 рр.  пройшла навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.