Olena Dubil

Biography

Дубіль Олена Василівна (13.07.1990 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (“Управлінський облік основних бізнес-процесів підприємств торгівлі”, 2017). Закінчила магістратуру Львівської комерційної академії (Львівського торговельно-економічного університету) за спеціальністю “Облік і аудит” (2012). З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі обліку Львівського торговельно-економічного університету. У 2016 р – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”. З 2018 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор близько 24 публікацій.
Досліджує особливості реалізації збалансованої системи показників та системи управлінського обліку вцілому на підприємствах торгівлі у сучасних умовах господарювання. Серед наукових інтересів – особливості та інноваційні підходи організації системи управлінського обліку у торгівлі в українській економіці.