Iryna Dutchak

Biography

ДУТЧАК Ірина Богданівна − доцент кафедри обліку і аудиту Економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Народилася 02 лютого 1978 року у місті Львові. У 1995 році закінчила Львівську середню школу № 4 із поглибленим вивчення англійської мови. Із 1995 по 2000 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала диплом з відзнакою (ЛБ КМ № 000842) за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст». Під час навчання взяла участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді «Кращий за спеціальністю», що відбувалась у місті Донецьку та зайняла ІІ місце.
У 2000-2003 роках навчалась у стаціонарній аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію 07 листопада 2007 року на тему «Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, диплом кандидата наук серія ДК № 043626 видано згідно Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 грудня 2007 року, протокол № 19-06/10. Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно згідно рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 року протокол 3/02-Д (Атестат доцента 12ДЦ № 031286).
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: з 01.11.2003 р. по 30.06.2009 р. – асистент кафедри обліку і аудиту; з 01.07.2009 р. – по теперішній час – доцент кафедри обліку і аудиту. У 2009 році підготувала монографію за темою кандидатської дисертації під назвою «Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні». У березні 2009 року отримала Додаток до диплому кандидата наук міжнародного зразка (Supplement to diploma ДК № 043626 Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D)). Здійснює керівництво науково-теоретичним та методичним семінарами кафедри обліку і аудиту; бере участь у наукових конференціях, а саме: виступає секретарем секції обліку і аудиту Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, що проводиться на Економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та секретарем підсекції обліку і аудиту Звітної наукової конференції університету; здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри обліку і аудиту; займається підготовкою матеріалів для формування додатків до диплому європейського зразка «Diploma supplement» для випускників кафедри обліку і аудиту. Із грудня 2013 року працює над докторською дисертацією.
Перелік курсів:
1. Облік і аудит у зарубіжних країнах
2. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами економіки
3. Облік і звітність за міжнародними стандартами