Hanna Holovchak

Biography

Головчак Ганна Василівна – народилась 15 січня 1981 року у м. Полтава. У 1998 році закінчила із золотою медаллю Полтавську ССЗШ №6 ім. А.С. Макаренко. У 1998 році вступила на 1 курс економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію “Магістр з обліку і аудиту; Викладач економічних дисциплін”. У 2003 році вступила до заочної аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.
27.04.2018 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03- економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» під керівництвом доц. Струк Н.С. у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
05.07.2018 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук та видано диплом № ДК 047662.
З лютого 2004 року по лютий 2020 року працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту, з березня 2020 року працює на посаді доцента кафедри обліку та аудиту.
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Заміжня, виховує двох дітей.

Курси
Облік за видами економічної діяльності

Аналіз господарської діяльності

Бухгалтерський облік

1С Бухгалтерія 8.3