Головчак Ганна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Телефон (мобільний): (097)007-19-17

Електронна пошта: Hanna.holovchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є облік, аналіз і аудит діяльності підприємств сфери послуг в умовах цифрової економіки України, організація цифрового обліку та оподаткування учасників ринку послуг, аналіз та аудит діяльності суб’єктів господарювання в цифровій економіці України та країнах ЄС з використанням діджитал-технологій

 

 

.

Курси

Публікації

 1. Problems of Ensuring Personnel Stability and Security in the Government Authorities of Countries with Economies in Transition. Wseas transactions on business and economics.
  AUTHORS: Svitlana V. Kapitanets, Nataliia Varenia, Olena L. Korolchuk, Tetiana Kulinich, Olena Kilnitska, Hanna Holovchak  (SCOPUS). https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b565107-1352.php  Volume 18 2021 Print ISSN: 1109-9526 E-ISSN: 2224-2899 DOI: 10.37394/23207.2021.18.77
 2. Головчак Г.В., Явна С.В. Ініціативний аудит в Україні :субєкти та обєкт // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації”. С.375-378. 14-15.05.2021. Львів
 3. Скрипник С.В., Шепель І.В., Головчак Г.В. Бухгалтерський облік в єдиному інформаційному просторі підприємства. Інноваційна економіка. 2021. № 1-2 (86). С.158-165inneco.org/…p/innecoua/article/view/733/0
 4.  Головчак Г.В. Облік і оподаткування блогерської  діяльності в Україні // Матеріали VII-ої Міжнародної науково-практичної конференції (07 березня 2021 р., м.Зальцбург (Австрія). С.11-15.
 5. Plekan, M., Haiduchok, T., & Holovchak, H. (2020). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ACCOUNTING AUTOMATION PROGRAMS. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 23, 10. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.23.10. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7228&i=1
 6. Головчак Г.В. Обліково-аналітичне підгрунтя економічної безпеки субєктів господарювання //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності». 10.04.2020. Львів.
 7. Шепель І.В., Скрипник С.В., Головчак Г.В. Професійна культура бухгалтера і аудитора: практика застосування // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука: Серія “Економічні науки” – 2020. – №10. Https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6328. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/10/?author=7096
 8. Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 10 (2020). 197-208. DOI: 10.5267/j.msl.2019.8.003
  https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/pe/FMfcgxwDqxJgwggzzgTJTKVQjvNhTBSC?projector=1&messagePartId=0.1/ https://www.researchgate.net/publication/338302293_Financial_statements_as_a_management_tool  (SCOPUS).
 9. Головчак Г.В., Федець О.І. Особливості ведення та оподаткування блогерської діяльності в Україні. Вісник Львівського університету: Серія економічна.2020. Випуск 58. С.140-150.
 10. Головчак Г.В., Юрченко О.Б. Обліково-аналітичне забезпечення тарифної політики на ринку житлово-комунальних послуг України. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Випуск 38 ч.2 .С. 119-127. http://bses.in.ua/journals/2019/38_2_2019/26.pdf
 11. Головчак Г.В. Особливості обліку в ОСББ в Україні та Угорщині / Матеріали міжнародної наукової економічної конференції “Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів” (17-18.05.2019, Берегове). С.112-114.
 12. Головчак Г.В., Юрченко О.Б. Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг України. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2018. Вип.21. C.55-59. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/14.pdf
 13.  Holovchak Hanna Analysis of calculation of tariffs for housing and municipal services. II Intern. Science Conf. «Corporate governance: strategies, technologies, processes» (26.10.2018). University of Leipzig (Germany).P.87-91.
 14.  Holovchak Hanna Analytical supply of the state-private partnership for the market of housing and municipal services in Ukraine. II Intern. Science Conf. «The modern trends in the development of business social responsibility» (29.06.2018). Nova University, Lisbon (Portugal). P.75-78.
 15. Головчак Ганна Василівна Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг : дисертація на правах рукопису-Львів:2017. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/dis_holovchak.pdf
 16. Головчак Г.В. Аналіз стану ринку житлово-комунальних послуг України. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,27-28 квітня 2017 року. – С.69-71.
 17.  Головчак Г.В. Організаційна структура державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етап» – м. Харків, 24-26 травня 2017 року. – С.29-31.
 18. Holovchak Hanna Передумови та критерії формування наглядових рад при комунальних підприємствах в Україні. Міжнародний збірник наукових праць WSPOLPRACA EUROPEJSKA Vol 2, No 21 (February,2017): International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» Warsaw, Poland. ISSN (Print) : 2449-7320. ISSN (Online) : 2449-8726.
 19. Головчак Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка». – №862.- Зб. наук. пр. – Львів, 22-24 квітня, 2017.- С.82-92. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41557
 20. Головчак Г.В. Теоретико-методичні основи державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Міжнародна науково-практична конференція «Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України» – м. Ужгород, 17-18 лютого 2017р.
 21. Головчак Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення формування та використання звітності житлово-комунальних підприємств. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан , проблеми та перспективи розвитку. І міжнародна науково-практична конференція – ЧНТУ, м. Чернігів, 11.12.2015р.) – С.109-111.
 22. Головчак Г.В. Передумови становлення аудиту ефективності державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. (Майбутнє – аудит : міжнародна науково-практична конференція – ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг 19.12.2015. – С.142-144.
 23.  Головчак Г.В. Польський досвід реформування ринку житлових послуг : висновки для України. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва» – м. Львів, 14-15 квітня, 2016р. – С.137-138.
 24. Головчак Г.В. Проблеми сталого розвитку ринків житлово-комунальних послуг України та Республіки Бєларусь. Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях : Матеріали ІІІ Міжн. наук. конф., 20-21 жовтня 2015 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 123-126.
 25. Головчак Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України (Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 24-25 жовтня, 2014. – С. 50-52.
 26.  Головчак Г.В. Аналіз стану ринку житлово-комунальних послуг України. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія ,методологія, організація : Тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2014 року, м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2014 – С.118-120.
 27.  Головчак Г.В. Проблеми сталого розвитку ринків житлово-комунальних послуг України та Республіки Бєларусь. Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях : Матеріали ІІІ Міжн. наук. конф., 20-21 жовтня 2015 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 123-126.
 28. Головчак Г.В. Релевантність інформації в системі управлінського обліку. Україна в 21 столітті : формування економічної системи (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції) – Львів, 2002.- С. 2-4.
 29.  Головчак Г.В. Аналіз ефективності тарифної політики підприємств житлово-комунальної сфери. Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія економічна. Випуск 33 – Львів, 2004.- С.465-469.
 30.  Головчак Г.В. Досвід Англії та Уельсу в галузі електроенергетики – уроки для України. Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 2005. – С. 214-215.
 31.  Головчак Г.В. Аналіз ефективності тарифної політики в житлово-комунальній сфері України. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 24-25 лютого, 2005. – С.203-204.
 32. Головчак Г.В. Тарифна політика підприємств житлово-комунальної сфери. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання в Україні (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Спецвипуск 15(ч.2) – Львів, 2005. – С.344-349.
 33. Головчак Г.В. Деякі аспекти інноваційної діяльності у житловій сфері України. Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 21-22 жовтня 2005. – С.350.
 34.  Головчак Г.В. Як створити відділ внутрішнього аудиту на підприємстві житлово-комунальної сфери. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. :національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 23-24 лютого, 2006. – С.494-496.
 35. Головчак Г.В. Оптимізаційні моделі формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Формування ринкової економіки. Наукове видання ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С.128-137.
 36. Головчак  Г.В. Податкова політика як складова облікової політики підприємств житлово-комунальної сфери. Проблемы теории и практики учета, аудита и анализа и пути их решения (Материалы Всеукраинской научно-методической конференции) – Севастополь, 2006. – С.17-18.
 37. Головчак Г.В. Державний фінансовий контроль в сфері житлово-комунального господарства. Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції) – Полтава, 16-17 травня, 2006. – С.9-11.
 38. Головчак Г.В. Аналіз розвитку житлової сфери України. Філософія економіки Івана Франка та сучасні економічні проблеми (Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції) – Львів, 5-6 травня, 2006.- С.46.
 39. Головчак Г.В. Сучасні аспекти розвитку контролю і аудиту в діяльності підприємств житлово-комунальної сфери. Майбутнє – аудит (Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції) – Кривий Ріг, 12 грудня, 2006. – С.85-86.
 40. Головчак Г.В. Природна монополія у житлово-комунальній сфері. Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні (Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 16-17 травня, 2008. – С.78-79.
 41.  Головчак Г.В. Впровадження інноваційного менеджменту в управлінні житловим фондом України. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики (Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції) – Львів, 11-13 червня, 2006. – С.253-255.
 42. Головчак Г.В. Класифікація витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства для цілей управлінського обліку. Вісник НУ «Львівська політехніка. – Львів,2007. – №579. – С.394-398. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34119/1/84_394-398.pdf
 43. Головчак Г.В. Внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво в житлово-комунальній сфері. Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 16. – Тернопіль, 2006. – С.154-157.
 44. Головчак Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління діяльністю житлово-комунальних підприємств України. Вісник НУ «Львівська політехніка» №576. – Львів, 2007. – С.63-68.
 45. Головчак Г.В. До питання формування обліково-аналітичної системи житлово-комунальних підприємств України. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 20-22 квітня, 2007. – С.46-47.
 46. Головчак Г.В. Організація обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації у житлово-комунальній сфері України . Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. :національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 22-23 лютого, 2007. – С.504-506.
 47. Головчак Г.В. Організація системи контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. №37/1. – Львів, 2007. – С.312-317.
 48. Головчак Г.В. Облікова політика підприємства як елемент облікової системи. Становлення облікової політики в Україні (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції) – Тернопіль, 18-19 травня, 2007. – С.69-71.
 49. Головчак Г.В. Організація внутрішнього контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Українська академія друкарства . – Наукові записки. Випуск №2(12). – Львів,2007. – С.9-20. http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-12/4.pdf
 50. Головчак Г.В. Організація державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №794.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2014.- С. 3-10.
 51. Головчак Г.В. Особливості концесійних відносин на ринку житлово-комунальних послуг України. Організація управління : витоки, реалії та перспективи розвитку: Тези доповідей науково – практичної конференції, 20 жовтня 2014року, м. Львів /під. ред. Максимець Ю.В. – СПОЛОМ, 2014. – С. 54-57.
 52. 28. Інформаційне забезпечення управління якістю житлово-комунальних послуг в Україні. Вісник НУ «Львівська Політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» – 2009. – № 647. – С. 20-26.
 53. Головчак Г.В. Оцінка впливу державного регулювання на організацію ринку житлово-комунальних послуг . Економіка, планування і управління у лісовиробничому комплексі. Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2008. – Випуск 18.6. – С.153-159. https://cyberleninka.ru/article/n/otsinka-vplivu-derzhavnogo-regulyuvannya-na-organizatsiyu-rinku-zhitlovo-komunalnih-poslug/viewer
 54. Головчак Г.В. До питання державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні» – Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Донбаська національна академія будівництва та архітектури. – 20-22 травня 2009р. (м. Макіївка – м. Слов’янськ). – С.72-74.
 55. Головчак Г.В. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах житлово-комунальної сфери. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія ,методологія, організація : Тези доповідей ІІ науково-практичної конференції, 10-11грудня 2013 року, м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2013 – с.106-107.
 56. Головчак Г.В. Модель реформування ринку житлово-комунальних послуг України. Економіка України в умовах посилення євроінтеграційних процесів : виклики і перспективи (Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції) – Львів, 15 -16 травня, 2009. – С.106-107.
 57. Головчак Г.В. Оптимальне визначення тарифів на житлово-комунальні послуги. Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції) – Львів, 9-10 квітня 2009. – С.51.
 58. Головчак Г.В. Аналіз ефективності контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України. Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації (Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених) – Тернопіль, 21-23 лютого, 2008. – С.159-160.
 59. Головчак Г.В. Системний підхід до управління якістю житлово-комунальних послуг. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 23-24 жовтня, 2009. – С. 19-22.
 60. Скрипник С., Головчак Г., Шепель І. СВІТОВІ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ – 2021 Журнал ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Випуск 27 Сторінки 44-56.
  61.  Раделицький Ю.О. Обліково-аналітичне забезпечення роботи з даними в умовах діджиталізації економіки України / Раделицький Ю.О., Бандура З.Л., Головчак Г.В. // Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем:проблеми ішляхи розвитку – Львів :Растр-7, 2022. – С. 320-347. – ISBN 978-617-8134-47-1.
  62. Головчак Г.В. Проблеми організаціїта ведення облікув ІТ-сфері України / Г.В. Головчак, А. І. Каленюк // Form. Market Econ. Ukr. – 2022. – Вип. 45 – ISSN 2078-5860 (19-28) – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2021.45.0.4502 .
  63. Головчак Г.В. ACCOUNTING, ANALYSIS ANDINTERNALCONTROLOF THECALCULATION PROCESS AT FULLCOST:DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE / Г.В. Головчак, А.І. Ганусик // НАУКОВІ ПРАЦІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. – 2022. – Вип. 4(63) – ISSN 2523-4536 (112-120) – DOI: 10.32689/2523-4536.
  64. Головчак Г.В., Сенишин О.С. Особливості операцій з криптовалютами в умовах розвитку цифрової економіки України/ Г.В. Головчак, О.С. Сенишин // Form. Market Econ. Ukr. – 2022. – Вип. 47. – ISSN 2078-5860 (19-28) – DOI: DOI:http://dx.doi.org/10.30970/meu.2022.47.0.
  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3846.
  65. Імплементація принципів академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище України. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.03 – 09.04.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – 163 с.  https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/05/iiasc_academic_integrity_04_2020-1.pdf.
  66. Колісник, О., Гуріна, Н., Дружинська, Н., Головчак, Г., & Фоміна, Т. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКОВІ ТА АУДИТІ: ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice3(50), 24–41. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4082.
  67. Головчак, Г. В., Шепель, І. В., & Шиш, А. М. (2023). Модернізація бухгалтерського обліку та аудиту України в контексті зростаючого інформаційного потенціалу цифрового економічного простору. Академічні візії, (23) DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8354225.
  68. Holovchak, H., Ivanova, N., & Kotorobai, S. (2023). Auditorial control and internal control as instruments for enhancing the reliability of financial reporting. Global Innovations and Collaborative Solutions in Contemporary Science (pp. 191-196). Futurity Research Publishing. https://futuritypublishing.com/international_conference_3/ (Poland).
  69. Audit of Financial Statements as a Component of Economic and Financial Security of an Enterprise under Martial Law: Approaches and Analysis By Nazarova, H (Nazarova, Halyna) ; Abasov, V (Abasov, Vitaly) ; Holovchak, H (Holovchak, Hanna) ; Mulyk, Y (Mulyk, Yaroslavna) ; Ponomarova, N (Ponomarova, Nataliia) (provided by Clarivate)
  Source Volume 11 Issue 22 Page 135-152(2023)  DOI10.5377/reice.v11i22.17357 (Web of Science).
  70. РОЗБУДОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВАЖЛИВІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОГО АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Г. В. Головчак, А. О. Музиченко, А. М. Шиш  Номер № 2 (2024): ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.38.
  71. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЦИФРОВУ ЕПОХУ: СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
  Григорій Азаренков, Людмила Мельянкова, Ганна Головчак № 13(27) (2023): Наука і техніка сьогодні. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-244-257.
  72. Рудик, Я., Головчак, Г., & Балла, І. (2024). РОЛЬ АУДИТОРА У ЗАПОБІГАННІ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ ТА КОНФЛІКТАМ ІНТЕРЕСІВ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-67.
  73. Інтеграція розумних технологій та штучного інтелекту в бухгалтерський облік: ключові аспекти цифрової революції Ю.Головчак, Г.Головчак, С.Скрипник  № 6 (2024): ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.38.

  74. Організація військового обліку у цифровій економіці України / Головчак Г.В.// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках»,  26-27 березня 2024 р. (м. Берегове, Україна).

 

 

 

Біографія

Головчак Ганна Василівна – народилась 15 січня 1981 року у м. Полтава. У 1998 році закінчила із золотою медаллю Полтавську ССЗШ №6 ім. А.С. Макаренко. У 1998 році вступила на 1 курс економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію “Магістр з обліку і аудиту; Викладач економічних дисциплін”. У 2003 році вступила до заочної аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.
27.04.2018 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03- економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» під керівництвом доц. Струк Н.С. у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
05.07.2018 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук та видано диплом № ДК 047662.

01.02.2022 року видано атестат доцента кафедри обліку і аудиту на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України №АД 009868.

З лютого 2004 року по лютий 2020 року працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту, з березня 2020 року працює на посаді доцента кафедри обліку та аудиту.
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Заміжня, виховує двох дітей.

Курси
Аналіз господарської діяльності, Бухгалтерський облік, Обліково-аналітичне забезпечення військової справи в Україні

 

Проекти

Стажування щодо Академічної доброчесності ‐ Вища Семінарія духовна (2020 ‐
Варшава, Польща)

 1.  Курс “Як навчати і навчатися онлайн ефективно” – Softserve (2021 – Львів, Україна) Ганна Головчак
 2.   Курс “Вдосконалення викладацької майстерності” ‐ ЛНУ (2020 ‐ Львів, Україна)Головчак_Ганна (2)
 3.  Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО – Київський університет імені
  Бориса Гринченка (2020 – Київ, Україна)Головчак Ганна Василівна
 4. Організація освітнього процесу в TEAMS для закладу освіти – Академія інноваційного
  розвитку освіти (2020 – Київ, Україна) Головчак Ганна Василівна
 5. Стажування для викладачів у програмному середовищі BJET – 15-25 червня 2021 , Львів, Україна)

  7. Навчальний курс від Softserve – (червень-липень 2021, онлайн)      Головчак Ганна

  8. Підвищення кваліфікації від Київського національного університету імені Тараса Шевченка – (червень 2021, онлайн)Ганна_Головчак

 6. Навчальний курс “7 звичок високоефективних людей (60 год – 2 кредити ЄКТС) відповідно до Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, сертифікат FC-22-1-724s, 1-27 вересня 2022 року.
 7.  “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ”.
  Вебінар – сертифікат NoNoGDTfE-ВПП-05977Базовий рівень – сертифікат NoGDTfE-03-Б-06811 від 16.10.2022р, середній рівень – сертифікат NoGDTfE-03-C-02600 від 23.10.2022р., поглиблений рівень – сертифікат NoGDTfE-03-П-00907 від 30.10.2022р.(загальний обсяг 6 кредитів ЄКТС)
 8.  Курс “Академічна англомовна комунікація”, ЛНУ імені Івана Франка, 15.04.2022-15.06.2022 (6 кредитів ЄКТС).
 9. Курс “Проєктна діяльність”, ЛНУ імені Івана Франка, 17.01.2023-14.02.2023 (0,5 кредиту ЄКТС)
 10. Курс “Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану”, 13-17 березня 2023 року (1 кредит ЄКТС)
 11. Курс “Цифрові інструменти Google для освіти”, листопад 2022 року, Академія цифрового розвитку,
 12. Конференція (Польща, 2023) Hanna Holovchak
 13. Тренінг Cross – cultural communication (2023-2024, Warsaw, Poland) HOLOVCHAK Hanna сертифікат 2 сертифікат 3
 14. Тренінг Лідерство в ЗВО – UTTERLY (2023, Луцьк, Україна)
 15. Проєкт_положення_про_студентський_науковий_гурток (1)

Нагороди

Диплом за керівництво науковою роботою фіналістки конкурсу Федець Олени

Методичні матеріали

nor

Анотація Бухгалтерський облік та контроль військової та волонтерської діяльності 2024-2025

Силабус Бухгалтерський облік та контроль військової та волонтерської діяльності 2024-2025

Силабус Обліково-аналітичне забезпечення військової справи в Україні 2024-2025

Силабус Аналіз господарської діяльності 2023-2024

Силабус Бухгалтерський облік 2023-2024

Лабораторні роботи Головчак

Анотація Обліково-аналітичне забезпечення військової справи в Україні

Силабус Обліково-аналітичне забезпечення військової справи в Україні

ДВВС Діджитал-облік у бізнесі презентація

Силабус Експрес діагностика бізнесу і прийняття рішень 2023-2024

Обґрунтування господарських рішень практичні завдання Головчак

nor

Силабус Діджитал-облік у бізнесі

Анотація Діджитал-облік у бізнесі

Buhoblik-robocha programa 2021-2022

Анотація Бухгалтерський облік

Силабус Бухгалтерський облік

Анотація Аналіз господарської діяльності

Курс Аналіз господарської діяльності в MOODLE:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3730

Курс Бухгалтерський облік для маркетологів в MOODLE:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3779

Силабус Аналіз за видами діяльності 2021-2022

Силабус Аналіз господарської діяльності 2021-2022

Робоча програма Аналіз господарської діяльності 

Робоча програма Аналіз за видами діяльності

Розклад