Olha Holubnyk

Position: Associate Professor, Information Systems in Management Department, Associate Dean, Faculty of Economics of educational and methodical work

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): 0322394026

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Методологія оцінювання економічного добробуту населення

Publications

 1. Gołubnyk O. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce / V. Pryimak., O. Gołubnyk, O. Hynda // Zeszyty Naukowe, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – S. 139-149.
 2. Gołubnyk O. Zarządzanie migracją ludnośći poprz czynniki społeczno-gospodarcze / V. Pryimak, O. Gołubnyk // Zeszyty Naukowe, Rocznik XLIII, 4(162) – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2011. – 359-369.
 3. Holubnyk O. R. Preconditions of marketing policy in transportation industry of Ukraine / O. R. Holubnyk, I. Z. Hnylyakevych-Proc // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – Pp. 395-399.
 4. Holubnyk O.R. Strategies development of enterprises on the consumer goods market / O.R. Holubnyk, I.Z. Hnylyakevych // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 378-382.
 5. Holubnyk O. Development market services transport sector as a basis for competitiveness Ukraine / O. Holubnyk, I. Z. Hnylyakevych-Proc // Development strategy of science and education: Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – Pp. 284-228.
 6. Голубник О. Гнучкість загальнодержавного ринку праці Польщі / О. Голубник, Д. Скорупка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 295-301.
 7. Голубник О. Інформаційно-комунікаційні технології як основний чинник розвитку економіки знань / О. Голубник, В. Приймак, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 3-10.
 8. Голубник О. Р. Ранжирування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О. Р. Голубник // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 22.8. – 2012. – С. 134-141.
 9. Голубник О. Макроекономічний аналіз інституційного ринку в системі економічного зростання / О. Голубник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. Ч. 1. – С. 92-98.
 10. Голубник О. Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України [Електронний ресурс] / О. Р. Голубник, З. В. Приймак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 25-32. – Режим доступу до журн. : http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 11. Голубник О. Особливості становлення економіки знань та тенденції її розвитку в Україні / О. Голубник, І. Гнилякевич // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 117-123.
 12. Голубник О. Р. Просування банківських послуг в умовах українського ринку інноваційних технологій / О. Р. Голубник, І. З. Гнилякевич // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6 (16). – С. 313-318.
 13. Інформаційно-комунікаційні технології як основний чинник розвитку економіки знань / О. Голубник, В. Приймак, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 3-10.
 14. Панчишин С. М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на цінову рівновагу на ринках макрофакторів Польщі / С.М. Панчишин, О. Р. Голубник, З. В. Приймак // Финансовый механизм решения глобальных проблем: предупреждение экономических кризисов: міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпропетровськ, 20-21 вересня 2012 р.: тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2012 – С. 20-23.
 15. Панчишин С. М. Про рівноважний розподіл доходу між працею і капіталом в економіках України та Польщі / С. М. Панчишин, О. Р. Голубник, З. В. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2012. – Вип. 28. – С. 7-12.
 16. Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування політики зайнятості / Приймак В.І., Голубник О. Р. // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 76-83.
 17. Приймак В. І. Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх домогосподарств / В. Приймак, Д. Скорупка О. Голубник. – Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4 (37). – С. 24-31.

Biography

У 2004 році закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту (диплом з відзнакою) та здобула кваліфікацію магістра з інформаційних систем у менеджменті, викладача економічних дисциплін. У цьому ж році зарахована на посаду асистента кафедри інформаційних систем у менеджменті. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання трудової міграції населення України» (2010 р.). З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри, а з квітня 2015 року виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи економічного факультету.

Teaching materials

 • Прийма С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів економічного факультету / С. Прийма, О. Голубник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 116 c.
 • Приймак В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. Приймак. О. Голубник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 556 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!