Iryna Horodniak

Position: Associate Professor, Marketing Department, Secretary of the Academic Council of the Faculty of Economics

Scientific degree: Candidate of Sociological Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: iryna.horodnyak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

consumer behavior of households, methodology and methods of marketing research, advertising management, conflict management, socio-economic knowledge of the population.

Publications

Author of more than 170 scientific and educational and methodical publications

Biography

 

Кандидат соціологічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка. З 2000 року працювала асистентом кафедри соціології. Протягом 2000-2004 років навчалася в аспірантурі при кафедрі соціології (заочна форма навчання). У березні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення до ринкових умов” у Харківському національному університету внутрішніх справ. Протягом 2009-2013 років працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу.
Коло наукових інтересів: споживча поведінка домогосподарств, методологія та методи маркетингових досліджень, рекламний менеджмент, управління конфліктами, соціально-економічні знання населення.
Навчальні курси: поведінка споживача, маркетингові дослідження, рекламний менеджмент, управління конфліктами, соціологія.
Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Awards

Schedule

Page with teachers schedule not found!