Grin O.

Biography

Навчалася в СШ №32 м.Львова і Львівському ліцеї менеджменту. У 2006 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів”.
Протягом 2007–2009 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
З 2006 р. – асистент, з 2010 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.