Грін Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Напрями реформування вітчизняної податкової системи; податкове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва; проблеми і перспективи проведення бюджетно-податкової децентралізації в Україні.

Курси

Публікації

  1. Є автором понад 40 наукових праць і методичних розробок, зокрема:
    Грін О. В. Податкові різниці в обліковій системі вітчизняних підприємств / О.В. Грін // Вісник Львівського університету. Серія економічна: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.45. – Львів, 2011. – С.343 – 347.
  2. Грін О. В. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. В. Грін, Д.В. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.26. – Ч.1. – Львів, 2012. – С.122-127.
  3. Грін О.В. Налагодження податкових відносин в Україні на основі досвіду зарубіжних країн / О. В. Грін, І.І. Рибчич // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.29. – Ч.1. – Львів, 2013. – С. 109-116.
  4. Грін О.В. Оцінка політики бюджетно-податкової децентралізації в Україні /О.В. Грін // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.). – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 3. – С. 28-31.
  5. Грін О. Вплив спрощеної системи оподаткування на соціально-економічні процеси в Україні / О. Грін, М. Климків // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.35. – Ч.1. – Львів, 2016. – С.110-115.

 

Навчальні посібники та підручники:
1.Замасло О.Т. Податкова система: навчальний посібник з грифом МОН України / О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 378 c.

 

 

Біографія

Навчалася в СШ №32 м.Львова і Львівському ліцеї менеджменту. У 2006 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів”.
Протягом 2007–2009 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
З 2006 р. – асистент, з 2010 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад