Грін Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 90

Електронна пошта: olha.hrin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Напрями реформування вітчизняної податкової системи; податкове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва; проблеми і перспективи проведення бюджетно-податкової децентралізації в Україні.

Курси

Публікації

Є автором понад 50 наукових праць і методичних розробок:

 1. Грін О. В. Податкові різниці в обліковій системі вітчизняних підприємств / О.В. Грін // Вісник Львівського університету. Серія економічна: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.45. – Львів, 2011. – С.343 – 347.
 2. Грін О. В. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. В. Грін, Д.В. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.26. – Ч.1. – Львів, 2012. – С.122-127.
 3. Грін О.В. Налагодження податкових відносин в Україні на основі досвіду зарубіжних країн / О. В. Грін, І.І. Рибчич // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.29. – Ч.1. – Львів, 2013. – С. 109-116.
 4. Грін О.В. Оцінка політики бюджетно-податкової децентралізації в Україні /О.В. Грін // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.). – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 3. – С. 28-31.
 5. Грін О. Вплив спрощеної системи оподаткування на соціально-економічні процеси в Україні / О. Грін, М. Климків // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.35. – Ч.1. – Львів, 2016. – С.110-115.
 6. Грін О. Вдосконалення податкового регулювання вітчизняної економіки на основі зарубіжного досвіду / О. Грін, С. Шарак // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.37. – Ч.1. – Львів, 2017. – С.116-123.
 7. Грін О. Проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні / О. Грін, Г. Стаховська  // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.40. – Ч.1. – Львів, 2018. – С.120-126.
 8. Грін О. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної системи Великої Британії / О. Грін // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип.41. – Львів, 2019. – С.133-142.
 9. Грін О.В. Податкова система України під призмою міжнародного рейтингового оцінювання // Modern Transformations in Economics and Management: IV International scientific-practical conference (March 27th , 2020. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. P.118-121.
 10. Грін О. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / О. Грін, Г. Довбуш // Молодий вчений: науковий журнал. – №7 (83). – 2020. – С.215-221.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Замасло О.Т. Податкова система: навчальний посібник з грифом МОН України / О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 378 c.
 2. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М.І.Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 540 с.

 

 

Біографія

Навчалася в СШ №32 м.Львова і Львівському ліцеї менеджменту. У 2006 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів”.
Протягом 2007–2009 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
З 2006 р. – асистент, з 2010 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад