Maksym Koriahin

Biography

КОРЯГІН Максим Вікторович (24.10.1974 р., м. Львів) – економіст, доктор економічних наук (Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства, 2013), професор (2015). Закінчив економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю “облік і аудит” (1995), аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії (1995-1999). 1999-2001 рр. – асистент, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, 2001-2002 рр. – доцент кафедри економіки, фінансів та обліку Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-2008 рр. – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 2009-2013 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, 2013-2019 рр. – професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, 2019-2020 рр. – старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, з 2020 – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор понад 258 наукових праць: 11 монографій, 5 навчальних посібників (3 – з грифом МОН України). Учасник понад 170 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня. Має одного підготовленого кандидата економічних наук.
Досліджує проблеми обліку та контролю в системі формування вартості підприємства.