Oleksandra Kryven

Biography

У 2002 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1997–2002 рр. – лаборант, а у 2002–2005 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки». У 2003–2008 рр. – асистент, а з 2009 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2011 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри економіки України. У 2012 р. проходила стажування у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування.

Автор понад 40 наукових праць, понад 25 з яких опубліковані у фахових виданнях. Співавтор колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009) та «Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади», ч.2 (Львів, 2011), «Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи» (Львів, 2014).

Наукові інтереси: теоретико-методологічні та прикладні проблеми екологічно збалансованого розвитку національної економіки, державне та регіональне цільове програмування, проблеми збереження природного капіталу.