Bohdan Kulchytskyi

Position: Professor, Economic Theory Department

Biography

kulchytskyy%cc%86_fotoПрофесор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичної економії та соціальної філософії (Німеччина).

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, зокрема, одноосібної монографії „Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація” (Львів, 2003), одноосібного навчального посібника „Сучасні економічні системи” (Львів, 2004), який рекомендований МОН України, чотирьох колективних монографій та ін.

Коло наукових інтересів – філософія економічних систем, історія економіки та економічної думки, економічна діяльність і культура, методологія сучасної економічної теорії, економічна компаративістика, трансформація і порівняльний аналіз економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів та епохального переходу людства до інформаційного, „знаннєвого” суспільства, пошук оптимальної стратегічної економічної моделі України, по

Schedule

Page with teachers schedule not found!