Mariia Kvak

Biography

У 2004 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка і отримала диплом з відзнакою про базову вищу освіту за напрямом підготовки “Економіка і підриємництво” та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва. У 2005 р. отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Економічна статистика”  та здобула кваліфікацію магістр з економічної статистики; викладач економічних дисциплін. У 2008 р. успішно закінчила аспірантуру  Львівського національного університету імені Івана Франка з відривом від виробництва. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України». З 2006 р. – асистент, а з 2012 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України.

Була керівником робочої групи спеціальності 051 “Економіка” з розробки освітньо-професійної програми “Економіка розвитку територій” другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Прикладна економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти; освітньо-наукової програми “Прикладна економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2016-2019 рр.).

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника “Економічна теорія”(Львів, 2015) та чотирьох колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2008), «Узгодження економічного зростання та соціального розвитку» (Херсон, 2012), “Збалансоване управління економічними процесами в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах трансформації соціально-економічних інституцій”(Херсон, 2016), Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації (Запоріжжя, 2020).

Наукові інтереси: використання та збереження національного багатства, управління фінансами та розвиток економіки територіальних громад,  довгостроковий розвиток національної економіки, програмування та стратегічне планування економіки України, національна економічна безпека держави, екологічно збалансований розвиток економіки.