Sofiya Lobozynska

Biography

Економіст, доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит» (2000).

З листопада 2000 р. до червня 2003 р. навчалася у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2003 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Мале і середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України”.

У період з вересня 2001 р. до грудня 2003 р. – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з грудня 2003 р. – доцент цієї ж кафедри.

У січні 2012 році захистила докторську дисертацію на тему “Державне регулювання банківської системи України”. З 16 листопада 2012 р. переведена на посаду професора кафедри банківського і страхового бізнесу. У 2013 р. отримала атестат професора.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одноосібного навчального посібника “Облік і аудит у банку”, співавтор підручників “Банківська система”, “Гроші та кредит”, одноосібної монографії “Державне регулювання банківської системи України”, автор колективної монографії “Управління ефективністю моніторингу банківської системи України ”та ін.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.22 за спеціальністю 08.00.01 та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 за спеціальністю 08.00.03 та 08.00.08 при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії іноземного наукового журналу: “Journal of Finance and Financial Law” (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz).

Відзнаки та нагороди: у 2003 р. та 2007 р. нагороджена подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка, у 2011 р. – грамотою Львівської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. У 2004 р. та 2011 р. нагороджена преміями Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.

Навчальні дисципліни, що викладаються: “Облік і аудит у банку”, “Грошово-кредитна політика”, “Гроші і кредит”, “Фінансовий менеджмент у банку”, “Банківське регулювання та нагляд”.

Життєве кредо: “Під лежачий камінь вода не тече”.

Schedule

Page with teachers schedule not found!