Tetiana Moriak

Position: Associate Professor, Economic Theory Department

Biography

У 1996 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит”. З 1996 р. працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії. Упродовж 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна теорія” (денна форма навчання). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фіскальна політика в умовах ринкової трансформації економіки України (вплив на мале приватне підприємництво)”. У 2000 році відзначена стипендією Львівської обласної держадміністрації. У 2001р. проходила стажування у Нью-Йоркській школі банківництва (США). Вчене звання доцента отримала у 2002 році, після чого обіймала посаду доцента кафедри економічної теорії та маркетингу, а з 2013р. – кафедри економічної теорії.

Тема докторського дисертаційного дослідження: “Фіскальне регулювання виробництва і розподілу національного доходу в Україні».

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти макроекономічної політики, фіскальний інструментарій макроекономічного регулювання, процеси виробництва і розподілу національного доходу.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Аналітична економіка”, “Економіка галузевих ринків”, “Макроекономічна політика», «Макроекономіка».

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Schedule

Page with teachers schedule not found!