Моряк Тетяна Петрівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tetyana.moryak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти макроекономічної політики, фіскальний інструментарій макроекономічного регулювання, процеси виробництва і розподілу національного доходу.

Курси

Публікації

Основні праці:

 • Моряк Т.П. Проблеми гармонізації податку на додану вартість у європейській практиці оподаткування// Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 51.– Львів, 2014
 • Моряк Т.П. Економіка галузевих ринків: практикум // Львів ЛНУ ім І.Франка, 2015.– 90с.
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б., Баліцька О Ефективність функціонування ринку державних закупівель товарів і послуг у контексті збалансованого розвитку економіки України // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 51.– Львів, 2014
 • Панчишин С.М., Моряк Т.П. Генезис товарної форми виробництва // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 6-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2014. – С.83-93
 • Моряк Т.П., Шегинський І.М. Виробнича функція та її властивості. // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн. – Кн.2.: Мікроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 6-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2014. – С.112-116
 • Моряк Т.П., Шегинський І.М. Виробнича функція з одним змінним ресурсом // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник.: у 2 кн. – Кн.2.: Мікроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. –6-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2014. – С.116-119
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б., Михайлишин Р.Р.Фискальное стимулирование сбалансированности территориальной структуры экономики Украины // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №5.
 • Моряк Т. П. Інфраструктура товарного ринку: практикум. // Львів ЛНУ ім І.Франка, 2012.– 85с.
 • Економічна теорія: навчальний посібник /за ред. д-ра економ. наук, проф.Є.Й.Майовця.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 (у співавторстві).
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б. Ефективність податкових пільг у сприянні структурній перебудові національної економіки та забезпеченні сталого економічного розвитку// Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 44.– Львів, 2010.
 • Моряк Т.П. Удосконалення альтернативних систем оподаткування як необхідна умова гармонізації економічних відносин держави і платників податків // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 43.– Львів, 2010.
 • Моряк Т.П. Державний лізинг як інструмент активного маркетингу в агропромисловому комплексі України // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 41.– Львів, 2009.– С.145-153.
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б., Гронтковська О.І. Еволюція поглядів на роль фіскального інструментарію у забезпеченні антициклічного розвитку та структурної збалансованості економіки // Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ.– Серія економіка і право.– 2010.–№1.
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б. Недоліки податкової системи України та необхідність її реформування у контексті антициклічної макроекономічної політики // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 41.– Львів, 2009.– С. 542-551.
 • Моряк Т.П. Фіскальний інструментарій стабілізаційної макроекономічної політики в Україні// Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 36.– Львів, 2008.
 • Моряк Т.П., Буняк В.Б. Проблеми взаємовпливу і збалансованості економічної ефективності та соціальної справедливості у господарській системі країни// Формування ринкової економіки в Україні. Наук.збірник. Спецвип.17.– Львів, 2008.– C.87-93.
 • Панчишин С.М, Моряк Т.П. Показники рівня розвитку та ефективності функціонування національної економіки /Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл. Навчальний посібник / За ред проф.С.Панчишина .– Львів: „Тріада плюс”, 2008.– С.233-241.
 • Моряк Т.П. Податок на додану вартість у системі податків на споживання країн Європейського Союзу // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 37(1).– Львів, 2007.– С. 114-119.
 • Моряк Т.П. Реформування системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 36.– Львів, 2006.– С.514-521.
 • Моряк Т.П. Особливості складу та структури податкової системи України // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 35.– Львів, 2006.– С. 705-711.
 • Моряк Т.П. Проблеми функціонування податку на додану вартість в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 34.– Львів, 2005.– С. 710-721

Біографія

У 1996 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит”. З 1996 р. працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії. Упродовж 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна теорія” (денна форма навчання). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фіскальна політика в умовах ринкової трансформації економіки України (вплив на мале приватне підприємництво)”. У 2000 році відзначена стипендією Львівської обласної держадміністрації. У 2001р. проходила стажування у Нью-Йоркській школі банківництва (США). Вчене звання доцента отримала у 2002 році, після чого обіймала посаду доцента кафедри економічної теорії та маркетингу, а з 2013р. – кафедри економічної теорії.

Тема докторського дисертаційного дослідження: “Фіскальне регулювання виробництва і розподілу національного доходу в Україні».

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти макроекономічної політики, фіскальний інструментарій макроекономічного регулювання, процеси виробництва і розподілу національного доходу.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Аналітична економіка”, “Економіка галузевих ринків”, “Макроекономічна політика», «Макроекономіка».

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад