Nataliia Moskal

Biography

МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна народилася 14 жовтня 1982 року. З вересня 1999 року до червня 2004 року навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін. З жовтня 2004 року до червня 2014 працювала асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства”. У грудні 2015 року отримала вчене звання доцента. З липня 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті
2. Оцінка в бухгалтерському обліку
3. Аудит спеціального призначення
4. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування