Москаль Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є теорія, організація та методика аудиту в сучасних економічних умовах.

Курси

Публікації

1. Москаль Н. В. Оцінка санаційної спроможності підприємства у процесі санаційного аудиту / Н. В. Москаль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 12 (частина 3). – Херсон, 2015. – С. 200–203.
2. Москаль Н. В. Етапи та порядок проведення санаційного аудиту / Н. В. Москаль // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. № 8. – К., 2015. – С. 90–93.
3. Москаль Н. В. Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / Н. В. Москаль // Інвестиції: практика та досвід. № 16. – К., 2015. – С. 58–61.
4. Москаль Н. В. Аудиторські процедури та методи санаційного аудиту / Н. В. Москаль // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. № 8. – К., 2015. – С. 50–53.
5. Москаль Н. В. Сучасні аспекти формування загальної стратегії аудиту / Н. В. Москаль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : вісн. НУ “Львівська політехніка”. – 2014. – Вип. 797. – С. 269–273.
6. Бандура З. Л. Аудит діяльності підприємства за умови її припинення та загрози банкрутства : монографія / З. Л. Бандура, Н. В. Москаль. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 252 с.
7. Москаль Н. В. Методика аудиту кризових підприємств торгівлі / Н. В. Москаль // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збір. наук.-техн. праць . – 2012. – Вип. 22.9. – С. 283–288.

Біографія

МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна народилася 14 жовтня 1982 року. З вересня 1999 року до червня 2004 року навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін. З жовтня 2004 року до червня 2014 працювала асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства”. У грудні 2015 року отримала вчене звання доцента. З липня 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Оцінка в бухгалтерському обліку
3. аудит спеціального призначення
4. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування

Розклад