Москаль Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.moskal@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є професійна етика аудитора, теорія, організація та методика аудиту в сучасних економічних умовах.

Курси

Публікації

Біографія

МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна народилася 14 жовтня 1982 року. З вересня 1999 року до червня 2004 року навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін. З жовтня 2004 року до червня 2014 працювала асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства”. У грудні 2015 року отримала вчене звання доцента. З липня 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Професійна етика та контроль якості в аудиті
2. Оцінка в бухгалтерському обліку
3. Інформаційні і комунікаційні технології
4. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування

Методичні матеріали

Москаль Н. В. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 51 с.

Москаль Н. В. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 29 с.

Москаль Н. В. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Львів, 2023, 22 с.

Москаль Н. В. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Облік зовнішньо-економічної діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 8 с.

Москаль Н. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Професійна етика та контроль якості в аудиті» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 23 с.

Москаль Н. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Професійна етика аудитора» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 22 с.

Москаль Н. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Львів, 2023, 19 с.

Москаль Н. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Львів, 2023, 21 с.

Москаль Н. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Львів, 2023, 17 с.

Розклад