Volodymyr Plysa

Biography

Плиса Володимир Йосипович. Економіст, кандидат економічних наук (Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку, 1998), доцент (2001), професор (2014). Закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського університету (1995). У 1995-96 викладач-стажист, 1997-1999 асистент, 1999-2011 доцент кафедри фінансів і кредиту, з 2012 професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. У 1999-2002 заступник декана, 2003-2013 декан фінансово-економічного факультету. У 2014-2018 декан факультету економіки, менеджменту та міжнародного права. Наукові інтереси: проблеми в галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку й аудиту, фінансового аналізу. Керівник 6 кандидатських дисертацій. Автор понад 200 наукових й навчально-методичних праць, зокрема, Страхування: підручник (К., 2010, 2019, 2021), Бухгалтерський облік: підручник (Львів, 2013, 2020), Основні страхові поняття та терміни (Львів, 1999), Основи страхування: навчальний посібник (Львів, 2001); Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: навчальний посібник (Львів, 2003), Державне регулювання фондового ринку в Україні: монографія (Львів, 2007), Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: монографія (Львів, 2009); Страхування: навчальний посібник (К., 2005, 2006, 2008), Бухгалтерський облік: навчальний посібник (К., 2010, 2011, 2019), Страховий менеджмент: навчальний посібник (Львів, 2014), Облік і аудит: навчальний посібник (Львів, 2017, 2019, 2020), Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник (Львів, 2017, 2020). У 2010-2012 учений секретар спеціалізованої вченої ради К35.051.20 у Львівському університеті. У 2014-2016  учений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському університеті. Засновник, відповідальний редактор наукових студентських збірників: Проблеми формування фінансового механізму в умовах трансформації економіки України (1999, 2000, 2001), Проблеми розвитку страхування в Україні (2020, 2021). У 1999-2017 експерт Міністерства освіти і науки України з питань проведення ліцензійної і акредитаційної експертиз підготовки фахівців за напрямом “економіка і підприємництво”.-