Плиса Володимир Йосипович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Займається науковими проблемами у галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку.

Курси

Публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників „Страхування” (2010), „Бухгалтерський облік” (2013) і навчальних посібників: „Основи страхування” (2001), „Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні” (2002), „Страхування” (2005, 2006, 2008), „Бухгалтерський облік” (2010, 2011), „Страховий менеджмент” (2014). Особливою популярністю серед студентів, аспірантів, викладачів і фахівців користуються: „Основні страхові поняття та терміни: Довідник” (1999), „Страхування: Довідник” (2001), „Державне регулювання фондового ринку в Україні: Монографія” (2007), „Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб`єктів господарювання в економіці України: Монографія” (2009), „Бухгалтерський облік: Довідник” (2009).

Основні наукові та навчально-методичні праці професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Плиси Володимира Йосиповича

Підручники

 1. Плиса В.Й. Страхування: Підручник.(Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.)/ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 472 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Підручник. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса.– Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2013. – 420с.

Навчальні посібники

 1. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2005. – 392 с.
 2. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2006. – 392 с.
 3. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. Друге видання.(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2008. – 392 с.
 4. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 480 с.
 5. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання.(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2011. – 520 с.
 6. Плиса В.Й.Основи страхування: Навчальний посібник./ В.Й. Плиса. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 144 с.
 7. Плиса В.Й.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2003. – 160 с.

 Монографії

 1. Плиса В.Й.Державне регулювання фондового ринку в Україні:Монографія. ) / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: Видавництво ННВК ”АТБ”,2007. – 168с.
 2. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія. ) / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142 с.

Словники, довідники

 1. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка,1999. – 64 с.
 2. Плиса В.Й.Страхування: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 197 с.
 3. Плиса В.Й.Бухгалтерський облік: Довідник. )/ В.Й. Плиса, З.П. Ріль. –Львів: Видавництво ННВК „АТБ”,2009. – 200с.

 Статті у фахових виданнях

 1. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. //Фінанси України. – 1998. – №5. – С.86-90. (Фахове видання).
 2. Плиса В.Й. Проблеми методології аналізу фінансової сталості та ліквідності підприємств. //Вісник Львівського університету [Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи]. Серія економічна. – Вип. 27. –Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997. – С.77-80. (Фахове видання).
 3. Плиса В.Й. Внутрішні механізми фінансової стабілізації в системі антикризового управління підприємством. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. Вип.2 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.56-59. (Фахове видання).
 4. Плиса В.Й. Особливості організації управлінського контролю над рівнем фінансової сталості підприємства в умовах становлення ринкових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. –Вип.3 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1998. – С.59-61. (Фахове видання).
 5. Плиса В.Й.Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип.1. / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.76-78. (Фахове видання).
 6. Плиса В.Й.Проблеми розвитку страхової справи в Україні. //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип.29. –  Львів,1999. – С.131–133. (Фахове видання).
 7. Плиса В.Й.Проблеми розвитку медичного страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Перехідна економіка: проблеми теорії і практики]. Науковий збірник./ЛДУ імені Івана Франка. – Вип. 5 – Львів: Інтереко, 1999. – С.154–158. (Фахове видання).
 8. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. //Фінанси України. – 1999. – №11. – С.36–41. (Фахове видання).
 9. Плиса В.Й., Грищук А.М. Про мобілізацію потенціалу внутрішніх механізмів забезпечення фінансової сталості підприємств. //Формування ринкової економіки в Україні [Трансформація економічної системи в Україні]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 6 – Львів: Інтереко, 2000. – С.145–149. (Фахове видання).
 10. Плиса В.Й. Шляхи нейтралізації ризику зниження фінансової стійкості підприємства. //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Щорічник наукових праць. Вип. ХVІІ. – Львів: ІРД НАН України, 2000. – С.338-345.
 11. Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства. //Фінанси України. – 2001. – №1. – С.67–72. (Фахове видання).
 12. Плиса В.Й.Управління фінансовою стійкістю страховика. //Фінанси України. – 2001. – №9. – С.136–142. (Фахове видання).
 13. Плиса В.Й. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні [Формування нової парадигми економічної теорії в Україні]. Науковий збірник. –Спецвипуск 8. /ЛНУ імені Івана Франка– Львів: Інтереко,2001. – С.369–377. (Фахове видання).
 14. Плиса В.Й.Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки /Економічні науки/. – 2001. – №3. – С.150-153. (Фахове видання).
 15. Плиса В.Й.Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 30. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.158-167. (Фахове видання).
 16. Плиса В.Й.Особливості становлення страхового ринку в Україні. //Формування ринкової  економіки в Україні [Актуальні проблеми економічної теорії]. Науковий збірник. – Спецвипуск 9./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271. (Фахове видання).
 17. Плиса В.Й., Ріль З.П. Інноваційно-інвестиційний ринок України в умовах глобалізації. //Формування ринкової економіки в Україні [Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів]. Науковий збірник. – Спецвипуск 11. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271. (Фахове видання).
 18. Плиса В.Й. Антикризове управління фінансовою стійкістю підприємства. //Вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – №2. – С.330-336. (Фахове видання).
 19. Плиса В.Й.Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. //Фінанси України. – 2002. – №7. – С.94–103. (Фахове видання).
 20. Плиса В.Й., Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.98-113. (Фахове видання).
 21. Плиса В.Й.Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55. (Фахове видання).
 22. Плиса В.Й. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.688-704. (Фахове видання).
 23. Плиса В.Й.Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового ринку України. //Формування ринкової економіки в Україні. [Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. – Спецвипуск 13./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2004. – С.385-390. (Фахове видання).
 24. Плиса В.Й.Модель державного соціального страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2005. – С.44-52. (Фахове видання).
 25. Плиса В.Й., Ріль З.П. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.146-151. (Фахове видання).
 26. Плиса В.Й. Організація управління фінансовою стійкістю банку. //Стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні: Науковий збірник. – Львів: ЛКА,2007. – С.35-38.
 27. Плиса В.Й., Ріль З.П. Управління фінансовою стійкістю банку. //Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 27. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С.166-176. (Фахове видання).
 28. Плиса В.Й.Стан та перспективи розвитку страхування в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 37(2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.8-12. (Фахове видання).
 29. Плиса В.Й., Блага Н.В. Модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку. //Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту: Журнал наукових праць. – №4. – 2007. – С.172-181.
 30. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С.324-332. (Фахове видання).
 31. Плиса В.Й. Соціокультурні передумови становлення страхового підприємництва в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні [Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Спецвипуск 17. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.260-264. (Фахове видання).
 32. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.106/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С.26-30. (Фахове видання).
 33. Плиса В.Й., Плиса З.П.Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.492-500. (Фахове видання).
 34. Плиса В.Й.Стратегія розвитку страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136. (Фахове видання).
 35. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − – С.221-226. (Фахове видання).
 36. Плиса В.Й. Стратегія державного регулювання ринку сільськогосподарського страхування України та шляхи її реалізації. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –Вип. 2(10) / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – С. 301-308. (Фахове видання).
 37. Плиса В.Й., Плиса З.П.Модель державного регулювання страхового ринку в України. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.209-215. (Фахове видання).
 38. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 373-382. (Фахове видання).
 39. Плиса В.Й.Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. //Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – №3. – С.90-96. (Фахове видання).
 40. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.139/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С.53-55. (Фахове видання).
 41. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф.Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394. (Фахове видання).
 42. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – №3 (15). – С.219-224. (Фахове видання).
 43. Плиса В.Й.Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч.2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 121-127. (Фахове видання).
 44. Плиса В.Й.Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178. (Фахове видання).

 Методичні розробки

 1. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів ЛДУ, 1997. – 16с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету /Укладачі В.Й. Плиса, А.К. Миронюк. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24с.
 3. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 4. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 5. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 6. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 7. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 8. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 9. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання д проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 10. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. /Укладачі В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України,2002. – 56с.
 11. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. /Укладачі: Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24с.
 12. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. /Укладачі: Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24с.
 13. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. /Укладачі: В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22с.
 14. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36c.
 15. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 16. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. /Укладачі: В.Й. Плиса, З.П. Плиса. –  Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23с.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»  для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 18. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»  для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 19. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20c.
 20. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 21. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни  «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38с.

 Програми навчальних дисциплін

 1. «Страхування»: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Страховий менеджмент»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит».
 3. «Страховий менеджмент»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит».
 4. «Управління фінансовою сталістю підприємства»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит».
 5. «Управління фінансовою сталістю підприємства»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит».

 Робочі програми навчальних дисциплін

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305«Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 20c.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305«Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20c.

 

Біографія

Плиса Володимир Йосипович, професор (2014), професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, декан фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2003).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 1995 року до 1997 року викладач-стажист кафедри фінансів, кредиту і статистики економічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1997 року асистент цієї ж кафедри. З1999 року доцент кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 року професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад