Плиса Володимир Йосипович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: volodymyr.plysa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Займається науковими проблемами у галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку й аудиту, фінансового аналізу.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників „Страхування” (2010, 2019), „Бухгалтерський облік” (2013, 2020) і навчальних посібників: „Основи страхування” (2001), „Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні” (2002), „Страхування” (2005, 2006, 2008), „Бухгалтерський облік” (2010, 2011, 2019), „Страховий менеджмент” (2014), „Облік і аудит” (2017, 2019, 2020), „Теорія бухгалтерського обліку„ (2017, 2020) . Особливою популярністю серед студентів, аспірантів, викладачів і фахівців користуються: „Основні страхові поняття та терміни: Довідник” (1999), „Страхування: Довідник” (2001), „Державне регулювання фондового ринку в Україні: Монографія” (2007), „Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія” (2009), „Бухгалтерський облік: Довідник” (2009).

Вибрані наукові та навчально-методичні праці професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Плиси Володимира Йосиповича

 Підручники

 1. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512с.
 2. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 420 с.
 3. Плиса В.Й. Страхування : підручник. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472с.
 4. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2011. – 420 с.

 Навчальні посібники

 1. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144с.
 2. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 160 с.
 3. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 4. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.
 5. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.
 6. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – [Третє видання, виправлене й доповнене]. – К.: Каравела, 2019. – 560 с.
 7. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Київ: Каравела, 2010. – 480 с.
 8. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – [Друге видання]. – Київ: Каравела, 2011. – 520 с.
 9. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. 3-тє вид., випр. і доп. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Київ: Каравела, 2019. – 560 с.
 10. Плиса В. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2017. – 200 с. (9,84 ум. друк. арк.).
 11. Плиса В. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 200 с.
 12. Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 684с.
 13. Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, друге видання / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2019. – 686с.
 14. Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 688с.
 15. Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Облік і аудит : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2017. – 20 с. 

 Монографії

 1. Плиса В.Й. Державне регулювання фондового ринку в Україні : монографія. / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2007. – 168с.
 2. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : монографія. / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142с.
 3. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань : монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л.М.Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364 с. [ISBN 978-617-518-358-8] (Плиса В.Й. Стратегія модернізації страхового ринку України. – С.191-200).

Наукова редакція студентських збірників

 Словники, довідники

 1. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. /В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка,1999. – 64 с.
 2. Плиса В.Й. Страхування: Довідник. /В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 197 с.
 3. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Довідник. )/В.Й. Плиса, З.П. Ріль. –Львів: Видавництво ННВК „АТБ”,2009. – 200с.
 4. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. – Львів ЛДУ, 1997. – 16с.

 Вибрані статті у фахових виданнях

 1. Плиса В.Й., Воробйова В.О. Фінансовий потенціал страхового підприємництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1229 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-52
 2. Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6008
 3. Плиса В.Й.Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. //Фінанси України. – 2002. – №7. – С.94–103.
 4. Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства. //Фінанси України. – 2001. – №1. – С.67–72.
 5. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. //Фінанси України. – 1998. – №5. – С.86-90.
 6. Плиса В.Й. Управління фінансовою стійкістю страховика. //Фінанси України. – 2001. – №9. – С.136–142.
 7. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. //Фінанси України. – 1999. – №11. – С.36–41.
 8. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. //Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – №3. – С.90-96.
 9. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.139/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С.53-55.
 10. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.106/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С.26-30.
 11. Плиса В.Й.Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55.
 12. Плиса В.Й. Проблеми формування механізму правового регулювання, організаційної структури та фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні /В.Й. Плиса, З.П. Плиса // Економіка та суспільство. – 2019. – № 20. – 795 c. – C. 710-720.
 13. Плиса В. Формування та шляхи реалізації стратегії модернізації системи державного регулювання страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна.  – 2019. – Ви пуск 56. – С. 278-291.
 14. Плиса В.Й. Проблеми методології аналізу фінансової сталості та ліквідності підприємств. //Вісник Львівського університету [Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи]. Серія економічна. – Вип. 27. –Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997. – С.77-80.
 15. Плиса В.Й. Проблеми розвитку страхової справи в Україні. //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип.29. –  Львів,1999. – С.131–133.
 16. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178.
 17. Плиса В.Й. Шляхи нейтралізації ризику зниження фінансової стійкості підприємства. //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Щорічник наукових праць. Вип. ХVІІ. – Львів: ІРД НАН України, 2000. – С.338-345.
 18. Плиса В.Й.Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки /Економічні науки/. – 2001. – №3. – С.150-153.
 19. Плиса В.Й.Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 30. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.158-167.
 20. Плиса В.Й. Антикризове управління фінансовою стійкістю підприємства. //Вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – №2. – С.330-336.
 21. Плиса В.Й., Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.98-113. (Фахове видання).
 22. Плиса В.Й. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.688-704.
 23. Плиса В.Й., Ріль З.П. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 /Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.146-151.
 24. Плиса В.Й. Організація управління фінансовою стійкістю банку. //Стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні: Науковий збірник. – Львів: ЛКА,2007. – С.35-38.
 25. Плиса В.Й., Ріль З.П. Управління фінансовою стійкістю банку. //Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 27. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С.166-176.
 26. Плиса В.Й. Стан та перспективи розвитку страхування в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 37(2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.8-12.
 27. Плиса В.Й., Блага Н.В. Модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку. //Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту: Журнал наукових праць. – №4. – 2007. – С.172-181.
 28. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 /Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С.324-332.
 29. Плиса В.Й., Плиса З.П. Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.492-500.
 30. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136.
 31. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010.  – С.221-226.
 32. Плиса В.Й. Стратегія державного регулювання ринку сільськогосподарського страхування України та шляхи її реалізації. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –Вип. 2(10) /Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – С. 301-308. (Фахове видання).
 33. Плиса В.Й., Плиса З.П. Модель державного регулювання страхового ринку в України. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.209-215.
 34. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394.
 35. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – №3 (15). – С.219-224.
 36. Плиса В.Й. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. / В.Й. Плиса. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. – Випуск 19 (14)’2015. – C. 213-223. [Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: Index Copernicus; Research Bib].
 37. Плиса В.Й. Соціокультурні передумови становлення страхового підприємництва в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні [Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Спецвипуск 17. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.260-264.
 38. Плиса В.Й. Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового ринку України. //Формування ринкової економіки в Україні. [Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. – Спецвипуск 13./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2004. – С.385-390.
 39. Плиса В.Й. Модель державного соціального страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2005. – С.44-52.
 40. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С.373-382.
 41. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч.2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С.121-127.
 42. Плиса В. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг / В. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №  Частина 2. – C. 114-126.
 43. Плиса В. Cтратегія розвитку страхового ринку України: проблеми формування, цільові орієнтири й обмеження /В. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – № 37. Частина  – C. 102-110.
 44. Плиса В. Формування та шляхи реалізації стратегії модернізації системи державного регулювання страхового ринку України /В. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – № 41. – C. 383-394.
 45. Плиса В.Й. Внутрішні механізми фінансової стабілізації в системі антикризового управління підприємством. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. Вип.2 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.56-59.
 46. Плиса В.Й. Особливості організації управлінського контролю над рівнем фінансової сталості підприємства в умовах становлення ринкових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. –Вип.3 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1998. – С.59-61.
 47. Плиса В.Й. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип.1. / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.76-78.
 48. Плиса В.Й. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Перехідна економіка: проблеми теорії і практики]. Науковий збірник./ЛДУ імені Івана Франка. – Вип. 5 – Львів: Інтереко, 1999. – С.154–158.
 49. Плиса В.Й., Грищук А.М. Про мобілізацію потенціалу внутрішніх механізмів забезпечення фінансової сталості підприємств. //Формування ринкової економіки в Україні [Трансформація економічної системи в Україні]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 6 – Львів: Інтереко, 2000. – С.145–149.
 50. Плиса В.Й.Особливості становлення страхового ринку в Україні. //Формування ринкової  економіки в Україні [Актуальні проблеми економічної теорії]. Науковий збірник. – Спецвипуск 9./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271.
 51. Плиса В.Й., Ріль З.П. Інноваційно-інвестиційний ринок України в умовах глобалізації. //Формування ринкової економіки в Україні [Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів]. Науковий збірник. – Спецвипуск 11. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271.
 52. Плиса В.Й. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні [Формування нової парадигми економічної теорії в Україні]. Науковий збірник. –Спецвипуск 8. /ЛНУ імені Івана Франка– Львів: Інтереко,2001. – С.369–377.
 53. Plysa V.Yo. Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine / V.Yo. Plysa // Economics and management: problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 111-115. [Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних: Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].
 54. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 – P. 153-156. [Видання включено до міжнародних  наукометричних баз даних: Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].
 55. Plysa V.Yo. The organization of anti-crisis management of the insurer in terms of market turbulence increase / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Topical questions of contemporary science : Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.- 508 p. – P. 248-251. [Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних: Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].

Вибрані тези доповідей на міжнародних наукових конференціях

 1. ПлисаВ.Й., Плиса З.П., Плиса М.В. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страховика: методи, технологія та принципи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С.244-249.
 2. ВоробйоваВ.О., Плиса В.Й. Проблеми формування фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С.331-335.
 3. ВрублевськийО.Б., Плиса В.Й. Проблеми цільового наповнення стратегії модернізації страхового ринку України в умовах інституціональної невизначеності. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С.335-340.
 4. Піхоцька М.Р., Плиса В.Й. Трансформація державного фінансового контролю в умовах цифровізації економіки України. Актуальні питання розвитку науки та техніки : збірник тез доповідей LXXІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м.Львів, 7 лютого 2022 року). Львів, 2022. С.125-129.
 5. Плиса М.В., Плиса В.Й. Методи та принципи управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів у страховому підприємництві. Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 6 – 7 грудня 2021 року, м. Дніпро. Дніпро: УДУНТ, ІПБТ, 2021. С. 189-190.
 6. Білозір М., Плиса В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в систему управління корпоративними фінансами. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.35-37.
 7. Піхоцька М., Плиса В. Проблеми інноваційного розвитку державного фінансового контролю в Україні. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.237-240.
 8. Плиса В., Плиса З. Управління ризиками інтеграції цифрових технологій у бізнес-процеси страховика. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.240-243.
 9. Плиса М., Плиса В. Обліково-аналітичний супровід цифрової трансформації бізнес-процесів у страховому підприємництві. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.243-246.
 10. Рущишин М., Плиса В. Проблеми інноваційної трансформації суб`єктів господарювання в економічній системі України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.274-277.
 11. Плиса В.Й. Розвиток страхового підприємництва в умовах цифровізації економіки. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 квітня 2021 р.). Одеса: ОНЕУ, 2021. С. 266-268.
 12. Плиса В.Й., Плиса М.В., Плиса З.П. Методи, технологія та принципи управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страхової компанії. Проривні інновації на страховому ринку України : Збірник матеріалів V Міжн. науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 27 жовтня 2021 р. К. : КНЕУ, 2021. 231-235.
 13. Плиса В., Плиса З. Деконструкція підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. – 404 с.
 14. Плиса В. Превентивна діагностика в системі антикризового управління страховиком / В. Плиса Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2017 року) / Відповідальний редактор проф. Л. М. Черчик – Луцьк, 2017. – С. 91-92.
 15. ПлисаВ.Й. Геостратегічні пріоритети України в страховій сфері / В.Й. Плиса. Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 19 жовтня 2017 року, Київ / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – О.: Фенікс, 2017. – 207 с. – C.53-55.
 16. Плиса В. Й. Цільові орієнтири стратегії інтеграції страхового ринку України в європейський страховий простір / В. Й. Плиса //Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 776 с. – С.155-159.
 17. Плиса В.Й. Проблеми державного регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава 19 жовтня 2017 року) – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 407 с. – C.340-342.
 18. Плиса В.Й. Організація антикризового управління фінансовою стійкістю страховика / В.Й. Плиса. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та менеджмент у кризовий період”. (м. Краматорськ 1 грудня 2017 року) – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – 258 с. – C.153-156.
 19. Плиса В. Страховий ринок України: проблеми становлення, цільова орієнтація стратегії розвитку та перспективи інтеграції у світовий страховий ринок / В. Плиса Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Львів: ЛФ УАДУ,  – Ч.2. – С. 82-85.
 20. ПлисаВ. Проблеми розвитку страхової системи України / В. Плиса Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей (30-31 травня 2003 року) / Відп. ред. Р.А.Слав’юк. – Луцьк, 2003. – С. 13-14.
 21. Плиса В. Проблеми регулювання страхових відносин в умовах ринкової трансформації економіки України /В. Плиса Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24-25 жовтня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 209-210.
 22. Плиса В. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками в Україні. /В. Плиса Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Економічна Система України минуле, сучасне, майбутнє” (21-22 жовтня 2005 року, м. Львів) – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 2005. – С. 272-273.
 23. Плиса В. Страхування у фінансовій системі України: проблеми та перспективи розвитку /В. Плиса Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 294-295.
 24. Плиса В. Стратегії розвитку страхового ринку в економічній системі України /В. Плиса, З. Ріль Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: матеріали науково-практичної конференції. – Ч. І. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – С.202-205.
 25. Плиса В. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України /В. Плиса Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 жовтня 2011 р. – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 396 с. – C.196- 198.
 26. Плиса В. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації /В. Плиса Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 516 с. – C.265- 267.

Методичні розробки

 1. МиронюкА.К., Плиса В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24 с.
 2. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 3. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 4. Плиса В.Й. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 5. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 6. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 7. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 8. Плиса В.Й. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання до проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 9. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 10. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 11. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 12. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 13. Плиса В.Й. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36
 14. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 15. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 16. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів спеціальності 7.03050301 „Фінанси і кредит”, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 17. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 18. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20
 19. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 20. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38 с.
 21. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 22. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємств” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2017. – 18с.
 23. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів, 2017. – 24с.
 24. Плиса В.Й., Рудик О.Р. Тематика практичних занять з навчальної дисципліни „Страховий менеджмент”. – Львів, 2018. – 11 с.
 25. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 – «Менеджмент». – Львів, 2018. – 24с.
 26. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2018. – 16с.
 27. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 16 с.

Наукова біографія

Плиса Володимир Йосипович. Економіст, кандидат економічних наук (Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку, 1998), доцент (2001), професор (2014). Закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського університету (1995). У 1995-96 викладач-стажист, 1997-1999 асистент, 1999-2011 доцент кафедри фінансів і кредиту, з 2012 професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. У 1999-2002 заступник декана, 2003-2013 декан фінансово-економічного факультету. У 2014-2018 декан факультету економіки, менеджменту та міжнародного права. Наукові інтереси: проблеми в галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку й аудиту, фінансового аналізу. Керівник 6 кандидатських дисертацій. Автор понад 200 наукових й навчально-методичних праць, зокрема, Страхування: підручник (К., 2010, 2019, 2021), Бухгалтерський облік: підручник (Львів, 2013, 2020), Основні страхові поняття та терміни (Львів, 1999), Основи страхування: навчальний посібник (Львів, 2001); Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: навчальний посібник (Львів, 2003), Державне регулювання фондового ринку в Україні: монографія (Львів, 2007), Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: монографія (Львів, 2009); Страхування: навчальний посібник (К., 2005, 2006, 2008), Бухгалтерський облік: навчальний посібник (К., 2010, 2011, 2019), Страховий менеджмент: навчальний посібник (Львів, 2014), Облік і аудит: навчальний посібник (Львів, 2017, 2019, 2020), Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник (Львів, 2017, 2020). У 2010-2012 учений секретар спеціалізованої вченої ради К35.051.20 у Львівському університеті. У 2014-2016  учений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському університеті. Засновник, відповідальний редактор наукових студентських збірників: Проблеми формування фінансового механізму в умовах трансформації економіки України (1999, 2000, 2001), Проблеми розвитку страхування в Україні (2020, 2021). У 1999-2017 експерт Міністерства освіти і науки України з питань проведення ліцензійної і акредитаційної експертиз підготовки фахівців за напрямом “економіка і підприємництво”.-Нагороди

11 жовтня 2018 року. Грамота за перше місце посібника “Облік і аудит” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2017-2018 навчального року”.

За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності 11 жовтня 2004 року відзначений Подякою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

За багаторічну активну і плідну роботу з підготовки та виховання юних науковців, пошук і підтримку обдарованої учнівської молоді 1 липня 2004 року нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

Методичні матеріали

 Методичні розробки

 1. Силабус з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі».
 2. Силабус з навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства».
 3. Силабус з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент».
 4. Силабус з навчальної дисципліни «Страхування».
 5. Силабус з навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства».
 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» для підготовки доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент»
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства»
 10. Миронюк А.К., Плиса В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24 с.
 11. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 12. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 13. Плиса В.Й. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 14. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 15. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 16. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 17. Плиса В.Й. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання до проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 18. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 19. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 20. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 21. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 22. Плиса В.Й. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36
 23. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 24. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 25. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів спеціальності 7.03050301 „Фінанси і кредит”, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 26. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 27. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20
 28. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 29. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38 с.
 30. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 31. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємств” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2017. – 18с.
 32. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів, 2017. – 24с.
 33. Плиса В.Й., Рудик О.Р. Тематика практичних занять з навчальної дисципліни „Страховий менеджмент”. – Львів, 2018. – 11 с.
 34. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 – «Менеджмент». – Львів, 2018. – 24с.
 35. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2018. – 16с.
 36. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 16 с.

 

 

Розклад