Плиса Володимир Йосипович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: volodymyr.plysa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Займається науковими проблемами у галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку й аудиту, фінансового аналізу.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників „Страхування” (2010, 2019), „Бухгалтерський облік” (2013, 2020), „Теорія бухгалтерського обліку” (2023) і навчальних посібників: „Основи страхування” (2001), „Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні” (2002), „Страхування” (2005, 2006, 2008), „Бухгалтерський облік” (2010, 2011, 2019), „Страховий менеджмент” (2014), „Облік і аудит” (2017, 2019, 2020), „Теорія бухгалтерського обліку„ (2017, 2020) . Особливою популярністю серед студентів, аспірантів, викладачів і фахівців користуються: „Основні страхові поняття та терміни: Довідник” (1999), „Страхування: Довідник” (2001), „Державне регулювання фондового ринку в Україні: Монографія” (2007), „Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія” (2009), „Бухгалтерський облік: Довідник” (2009).

Вибрані наукові та навчально-методичні праці професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Плиси Володимира Йосиповича

 Підручники

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2023. 302 с. [ISBN – 978-966-2042-57-3].
 2. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 3-тє вид, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] К.: Каравела, 2021. 440 с.
 3. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Київ: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 4. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] К.: Каравела, 2019. 512 с.
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : підручник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2011. – 420 с.
 6. Плиса В.Й. Страхування : підручник. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] К.: Каравела, 2010. 472 с.

 Навчальні посібники

 1. Плиса В. Й., Плиса З. П. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 200 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : навч. посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 3. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. Київ: Каравела, 2019. 560 с.
 4. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : навч. посібник, друге видання. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2018. 686 с.
 5. Плиса В. Й., Плиса З. П. Облік і аудит : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 684с.
 6. Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Облік і аудит : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Львів, 2017. 20 с.
 7. ПлисаВ.Й. Страховий менеджмент : навч. посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 378 с.
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. [Друге видання]. Київ: Каравела, 2011. 520 с.
 9. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. Київ: Каравела, 2010. – 480 с.
 10. Плиса В.Й. Страхування : навч. посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. Київ: Каравела, 2008. – 392 с.
 11. Плиса В.Й. Страхування : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 07. 2005 року]. Київ: Каравела, 2005. 392 с.
 12. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні : навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 160с.
 13. Плиса В.Й. Основи страхування : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 144с.

Тексти лекцій

 1. Плиса В.Й. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг : текст лекції. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 34 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Техніка та форми бухгалтерського обліку : матеріали для самостійного опрацювання з навчальної дисципліни „Облік і аудит” студентами заочної форми навчання спеціальності 073 – „Менеджмент” (освітня програма „Інформаційні системи у менеджменті; Менеджмент організацій і адміністрування”). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 72с. / Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/Tekhnika-ta-formy-Bo-2023.pdf
 3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис : текст лекції. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 26 с. // Е-репозитарій НБ ЛНУ імені Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/347
 4. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський баланс : текст лекції. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 21 с. // Е-репозитарій НБ ЛНУ імені Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/346

Монографії

 1. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, інформаційне забезпечення, технологія та інструментарій. Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. 650 р. Р.р.364-372 Available at: DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 (10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4.6.1). [ISBN – 979-8-88757-558-2].
 2. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань : монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л.М.Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364 с. [ISBN 978-617-518-358-8] (Плиса В.Й. Стратегія модернізації страхового ринку України. – С.191-200).
 3. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : монографія. / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142с.
 4. Плиса В.Й. Державне регулювання фондового ринку в Україні : монографія. / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2007. – 168с.

Наукова редакція студентських збірників

 Словники, довідники

 1. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни : Довідник. Львів : ЛДУ імені Івана Франка,1999. 64 с.
 2. Плиса В.Й. Страхування : Довідник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 197 с.
 3. Плиса В.Й.Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник. Львів : Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. 200с.
 4. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. Львів : ЛДУ, 1997. 16с.
 5. Плиса З.П., Плиса В.Й. Короткий тлумачний словник основних понять і термінів бухгалтерського обліку. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. 31 с. http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/348

 Вибрані статті у фахових виданнях

 1. Плиса В.Й., Цюпка А.В., Мунтян Б.В. Інструменти фінансування соціального підприємництва в Україні. Економіка та суспільство, 2024 (61). doi: 10.32782/2524-0072/2024-61-69.
 2. Плиса В. Ресурсний потенціал страховика: структурні особливості, проблеми формування, шляхи оптимізації та стратегія антикризового управління ним в соціально-економічних реаліях воєнного часу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2023. Випуск 65. С. 80-101. (DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2023.65.0)
 3. Плиса В., Плиса З. Цільові орієнтири, технологія та інформаційне забезпечення антисипативного управління мікрологістичною системою. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 63. С. 157-168. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6313 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/issue/viewIssue/539/53
 4. Плиса В., Плиса З., Рудніцькі Я. Бухгалтерський облік логістичних витрат на організацію виробництва та управління ним в обліково-аналітичному забезпеченні мікрологістичної системи. Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві (Socio-Economic Relations in the Digital Society). 2022. № 3(45). С. 41–51. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.3.45.2022.468.
 5. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Бухгалтерський облік логістичних витрат на постачання у системі обліково-аналітичного забезпечення логістики підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 157–165 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6212
 6. Плиса В.Й., Воробйова В.О. Фінансовий потенціал страхового підприємництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1229 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-52
 7. Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6008 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11352/11685
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Проблеми формування механізму правового регулювання, організаційної структури та фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні. Економіка та суспільство. 2019. № 20. C. 710-720. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/20_2019.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-92
 9. Плиса В Формування та шляхи реалізації стратегії модернізації системи державного регулювання страхового ринку України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Вип. 56. С. 278-291. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.56.0.3026
 10. Плиса В., Плиса З. Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні: правове регулювання, організаційна структура та фінансове забезпечення. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. № 40. Частина 2. C. 108-119.
 11. Plysa V.Yo., Plysa Z.P. (2017). The organization of anti-crisis management of the insurer in terms of market turbulence increase. Topical questions of contemporary science : Collection of scientific articles. Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. P. 248-251. [Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].
 12. Плиса В. Cтратегія розвитку страхового ринку України: проблеми формування, цільові орієнтири й обмеження. Формування ринкової економіки в Україні. 2017. № 37. Частина 2. C. 102-110.
 13. Плиса В., Плиса З. Проблеми забезпечення якості аудиту в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 218-224.
 14. Плиса В. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. № 35. Частина 2. C. 114-126.
 15. Plysa V.Yo., Plysa Z.P. (2015). State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces. Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. P. 153-156. [Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].
 16. Плиса В.Й. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. Випуск 19 (14)’2015. C. 213-223.
 17. Plysa V.Yo. (2014). Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine. Economics and management: problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. P. 111-115. [Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Thomson Reuters].
 18. Плиса В.Й. Стратегія посткризової модернізації страхового ринку України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, 2014, № 2. 2014. С. 134-143.
 19. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 49. 2013. С. 174-178.
 20. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. 2012. № 3 (15). С. 219-224.
 21. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. № 2 (18), том 6. С. 374-394.
 22. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч. 2. 2012. С. 121-127.
 23. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка). Вип. 139 2012. С. 53-55.
 24. Плиса В. Стратегії розвитку та модернізації страхового ринку України. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип. 23. 2011. – С. 214-224.
 25. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] 2011. № 3. С. 90-96.
 26. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип. 21. 2010. С. 373-382.
 27. Плиса В.Й. Модель державного регулювання страхового ринку в України. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 20.10. 2010. С. 209-215.
 28. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 20.3. 2010. С.221-226.
 29. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. 2009. С.130-136.
 30. Плиса В., Плиса З. Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 41. 2009. С.492-500.
 31. Плиса В.Й. Соціокультурні передумови становлення страхового підприємництва в Україні. Формування ринкової економіки в Україні [Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід]. Науковий збірник. Спецвипуск 17. 2008. С. 260-264.
 32. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 2008. С. 324-332.
 33. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка). Вип. 106. 2008. С. 26-30.
 34. Плиса В.Й. Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового ринку України. Формування ринкової економіки в Україні. [Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. Спецвипуск 13, 2004. С. 385-390.
 35. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 2007. С. 146-151
 36. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. Фінанси України. 2002. № 7. С. 94–103.
 37. Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. Вип. 60-61. 2002. С. 54-55.
 38. Плиса В.Й. Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки [Економічні науки]. 2001. № 3. С. 150-153.
 39. Плиса В.Й. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин. Формування ринкової економіки в Україні [Формування нової парадигми економічної теорії в Україні]. Науковий збірник. Спецвипуск 8. 2001. С. 369–377.
 40. Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства. Фінанси України. 2001. № 1. С. 67–72.
 41. Плиса В.Й. Управління фінансовою стійкістю страховика. Фінанси України. 2001. № 9. С. 136–142.
 42. Плиса В.Й. Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 30. 2001. С.158-167.
 43. Плиса В. Проблеми розвитку страхової справи в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 29. 1999. С. 131–133.
 44. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. Фінанси України. 1999. № 11. С. 36–41.
 45. Плиса В.Й. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. [Перехідна економіка: проблеми теорії і практики]. Науковий збірник. Вип. 5. 1999. С. 154-158.
 46. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. Фінанси України. 1998. №5. С.86-90.
 47. Плиса В.Й. Особливості організації управлінського контролю над рівнем фінансової сталості підприємства в умовах становлення ринкових відносин. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип.3. 1998. С.59-61.
 48. Плиса В.Й. Внутрішні механізми фінансової стабілізації в системі антикризового управління підприємством. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип.2. 1997. С.56-59.
 49. Плиса В.Й. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип.1. 1997. С. 76-78.
 50. Плиса В.Й. Проблеми методології аналізу фінансової сталості та ліквідності підприємств. Вісник Львівського університету [Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи]. Серія економічна. Вип. 27. 1997. С. 77-80.

Вибрані тези доповідей на міжнародних наукових конференціях

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичних витрат на постачання у мікрологістичній системі в соціально-економічних умовах воєнного часу та повоєнного відновлення України. Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах повоєнного відновлення України  : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2023 р.) [Електронний ресурс]. К.: КНЕУ, 2023. С. 50-52. [ISBN 978-966-926-468-8].
 2. Плиса В.Й. Механізм формування і реалізації стратегії антикризового управління ресурсним потенціалом страховика в соціально-економічних реаліях воєнного часу. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 листопада 2023 року). Харків : ХНАДУ, 2023. С. 123-125.
 3. Мунтян Б.В., Плиса В.Й. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: соціальні та фіскальні аспекти. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 листопада 2023 року). Харків : ХНАДУ, 2023. С. 213-215.
 4. Цюпка А.В., Плиса В.Й. Проблеми фінансового забезпечення соціального підприємництва в умовах воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 листопада 2023 року). Харків : ХНАДУ, 2023. С. 52-53.
 5. Плиса В.Й. Проблеми формування та шляхи оптимізації фінансового потенціалу страхового підприємництва в умовах повоєнного відновлення економіки України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали 5-ої міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 27 квітня 2023 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. C.274-278. [ISBN 978-966-423-787-8]
 6. Плиса В. Ресурсний потенціал страховика в умовах повоєнного відновлення економіки України. Фінансова політика як складова економічного розвитку : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 11–12 квітня 2023 р.). Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. С. 139-141. [ISBN 978-966-918-086-5]
 7. Плиса В. Проблеми формування та шляхи оптимізації інноваційного потенціалу страхового підприємництва в умовах повоєнного відновлення економіки України Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : Збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 31 березня 2023 р.). Київ : КНЕУ, 2023. С. 95-98. [ISBN 978-966-926-443-5]
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антисипативне управління бізнес-процесами страхової компанії. Страховий ринок України у світлі євроінтеграції: новітні виклики та тренди : Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 березня 2023 року). Київ: КНЕУ, 2023. С.117-119. [ISBN 978-966-926-435-0]
 9. Плиса В.Й., Ременяк А.В. Забезпечення платоспроможності в системі заходів антикризового управління фінансовим потенціалом страховика. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 2-3 березня 2023 року). Вінниця : ВНТУ, 2023. С.326-328.
 10. Дзямка М.А., Плиса В.Й. Розвиток кіберстрахування в умовах прискорення процесів цифрової трансформації сучасного суспільства. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 2-3 березня 2023 року). Вінниця : ВНТУ, 2023. С.352-353. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2023/paper/viewFile/17235/14344 (дата звернення: 05.03.2023).
 11. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, технологія та інструментарій. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 08 грудня 2022 р.) Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.99-100. [ISBN 978-966-990-060-9].
 12. Плиса В.Й., Плиса З.П. Організація антикризового управління діяльністю страховиків в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2022 року). Х.: ХНАДУ. 2022. С.127-129.
 13. Плиса З.П., Плиса В.Й. Цифрова трансформація обліково-аналітичного супроводу логістичних операцій у мікрологістичних системах. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2022 року). Х.: ХНАДУ. 2022. С.178-180.
 14. Плиса В.Й., Плиса М.В. Стратегія модернізації ринку страхування в Україні. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 25 лютого 2022 р.). [Електронний ресурс. URL: Shttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14743/12456]. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 135-136. [ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)].
 15. Плиса М.В., Плиса З.П. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страхової компанії в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 300-305.
 16. Плиса В.Й., Ременяк А.В. Забезпечення платоспроможності в системі заходів антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 295-300.
 17. Воробйова В.О., Плиса В.Й. Особливості формування та проблеми реалізації фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 62-66.
 18. Врублевський О.Б., Плиса В.Й. Модернізація ринку страхування України в умовах інституціональної невизначеності: проблеми формування (цільового наповнення) стратегії та підвищення абсорбційної спроможності суб’єктів страхового підприємництва. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 66-71.
 19. Дзямка М.А., Плиса В.Й. Кіберстрахування в Україні: проблеми розвитку, державна підтримка й адаптація досвіду розвинутих країн світу. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 100-104.
 20. Плиса В.Й., Плиса З.П., Плиса М.В. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страховика: методи, технологія та принципи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 244-249.
 21. Воробйова В.О., Плиса В.Й. Проблеми формування фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 331-335.
 22. Врублевський О.Б., Плиса В.Й. Проблеми цільового наповнення стратегії модернізації страхового ринку України в умовах інституціональної невизначеності. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 335-340.
 23. Піхоцька М.Р., Плиса В.Й. Трансформація державного фінансового контролю в умовах цифровізації економіки України. Актуальні питання розвитку науки та техніки : збірник тез доповідей LXXІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м. Львів, 7 лютого 2022 року). Львів, 2022. С. 125-129.
 24. Плиса М.В., Плиса В.Й. Методи та принципи управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів у страховому підприємництві. Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 6 – 7 грудня 2021 року, м. Дніпро. Дніпро: УДУНТ, ІПБТ, 2021. С. 189-190.
 25. Білозір М., Плиса В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в систему управління корпоративними фінансами. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 35-37.
 26. Піхоцька М., Плиса В. Проблеми інноваційного розвитку державного фінансового контролю в Україні. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 237-240.
 27. Плиса В., Плиса З. Управління ризиками інтеграції цифрових технологій у бізнес-процеси страховика. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 240-243.
 28. Плиса М., Плиса В. Обліково-аналітичний супровід цифрової трансформації бізнес-процесів у страховому підприємництві. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 243-246.
 29. Рущишин М., Плиса В. Проблеми інноваційної трансформації суб`єктів господарювання в економічній системі України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 274-277.
 30. Плиса В. Стратегія управління фінансовим потенціалом розвитку страховика. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26 листопада 2021 р.). Харків: ХНАДУ, 2021. С. 128-130.
 31. Плиса В.Й. Розвиток страхового підприємництва в умовах цифровізації економіки. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 квітня 2021 р.). Одеса: ОНЕУ, 2021. С. 266-268.
 32. Плиса В.Й., Плиса М.В., Плиса З.П. Методи, технологія та принципи управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страхової компанії. Проривні інновації на страховому ринку України : Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 27 жовтня 2021 р. Київ : КНЕУ, 2021. С. 231-235.
 33. Андрушків С., Плиса В. Стратегія посткризової модернізації інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.21-24.
 34. Березовська В., Плиса В. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.39-41.
 35. Білінська Н., Плиса В. Вектор трансформації форм взаємодії банків і страхових організацій в економічній системі України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.46-49.
 36. Георгієвська О., Плиса В. Переваги та недоліки співпраці банків і страхових компаній в економічній системі України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.87-89.
 37. Глутковський М., Плиса В. Інвестиційна привабливість страхового ринку України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.102-103.
 38. Плиса В., Плиса З. Деконструкція підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. С.266-268с.
 39. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облікове забезпечення операцій в мікрологістичних системах. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ, КНЕУ, 2020. 103-105.

Методичні розробки

 1. МиронюкА.К., Плиса В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24 с.
 2. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 3. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 4. Плиса В.Й. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 5. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 6. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 7. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 8. Плиса В.Й. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання до проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 9. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 10. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 11. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 12. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 13. Плиса В.Й. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36
 14. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 15. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 16. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів спеціальності 7.03050301 „Фінанси і кредит”, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 17. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 18. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20
 19. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 20. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38 с.
 21. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 22. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємств” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2017. – 18с.
 23. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів, 2017. – 24с.
 24. Плиса В.Й., Рудик О.Р. Тематика практичних занять з навчальної дисципліни „Страховий менеджмент”. – Львів, 2018. – 11 с.
 25. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 – «Менеджмент». – Львів, 2018. – 24с.
 26. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2018. – 16с.
 27. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 16 с.
 28. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” / Уклав В.Й. Плиса. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 20 с.
 29. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни „Страхування” для студентів економічного факультету заочної форми навчання спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” / Уклав В.Й. Плиса. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 24 с.
 30. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Проєктне фінансування” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” / Уклав В.Й. Плиса. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 20 с.
 31. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт для студентів економічного факультету спеціальності 051 „Економіка” (освітня програма „Економіка та правове регулювання в бізнесі”) / Уклав В.Й. Плиса. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 19 с.

Наукова біографія

Плиса Володимир Йосипович. Економіст, кандидат економічних наук (Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку, 1998), доцент (2001), професор (2014). Закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського університету (1995). У 1995-96 викладач-стажист, 1997-1999 асистент, 1999-2011 доцент кафедри фінансів і кредиту, з 2012 професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. У 1999-2002 заступник декана, 2003-2013 декан фінансово-економічного факультету. У 2014-2018 декан факультету економіки, менеджменту та міжнародного права. Наукові інтереси: проблеми в галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку й аудиту, фінансового аналізу. Керівник 6 кандидатських дисертацій. Автор понад 200 наукових й навчально-методичних праць, зокрема, Страхування: підручник (К., 2010, 2019, 2021), Бухгалтерський облік: підручник (Львів, 2013, 2020), Теорія бухгалтерського обліку: підручник (Львів, 2023), Основні страхові поняття та терміни (Львів, 1999), Основи страхування: навчальний посібник (Львів, 2001); Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: навчальний посібник (Львів, 2003), Державне регулювання фондового ринку в Україні: монографія (Львів, 2007), Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: монографія (Львів, 2009); Страхування: навчальний посібник (К., 2005, 2006, 2008), Бухгалтерський облік: навчальний посібник (К., 2010, 2011, 2019), Страховий менеджмент: навчальний посібник (Львів, 2014), Облік і аудит: навчальний посібник (Львів, 2017, 2019, 2020), Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник (Львів, 2017, 2020). У 2010-2012 учений секретар спеціалізованої вченої ради К35.051.20 у Львівському університеті. У 2014-2016  учений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському університеті. Засновник, відповідальний редактор наукових студентських збірників: Проблеми формування фінансового механізму в умовах трансформації економіки України (1999, 2000, 2001), Проблеми розвитку страхування в Україні (2020, 2021, 2022, 2023). У 1999-2017 експерт Міністерства освіти і науки України з питань проведення ліцензійної і акредитаційної експертиз підготовки фахівців за напрямом “економіка і підприємництво”.Нагороди

20 травня 2023 року. Подяка за підготовку переможця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022/2023 навчального року.

11 жовтня 2018 року. Грамота за перше місце посібника “Облік і аудит” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2017-2018 навчального року”.

За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності 11 жовтня 2004 року відзначений Подякою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

За багаторічну активну і плідну роботу з підготовки та виховання юних науковців, пошук і підтримку обдарованої учнівської молоді 1 липня 2004 року нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

Методичні матеріали

 Методичні розробки

 1. Силабус з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі».
 2. Силабус з навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства».
 3. Силабус з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент».
 4. Силабус з навчальної дисципліни «Страхування».
 5. Силабус з навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства».
 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» для підготовки доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент»
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства»
 10. Миронюк А.К., Плиса В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24 с.
 11. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 12. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 13. Плиса В.Й. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 14. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 15. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 16. Плиса В.Й. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 17. Плиса В.Й. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання до проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 18. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 19. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 20. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 21. Плиса В.Й., Ріль З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 22. Плиса В.Й. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36
 23. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 24. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 25. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів спеціальності 7.03050301 „Фінанси і кредит”, галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 26. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17
 27. Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20
 28. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 29. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38 с.
 30. Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 31. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою сталістю підприємств” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2017. – 18с.
 32. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». – Львів, 2017. – 24с.
 33. Плиса В.Й., Рудик О.Р. Тематика практичних занять з навчальної дисципліни „Страховий менеджмент”. – Львів, 2018. – 11 с.
 34. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 – «Менеджмент». – Львів, 2018. – 24с.
 35. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів, 2018. – 16с.
 36. Плиса В.Й. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства” для студентів економічного факультету спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 16 с.

Розклад