Yuliia Popivniak

Biography

ПОПІВНЯК Юлія Михайлівна народилася 06.06.1984 р. у м. Львові. У 2001-2006 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчила з відзнакою. У 2006-2010 рр. навчалася у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Фінансовий механізм управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості України». З вересня 2006 р. по листопад 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з грудня 2015 р. і по сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Є автором статей у Всеукраїнській професійній бухгалтерській газеті “Все про бухгалтерський облік”. У травні 2019 р. взяла участь у програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ Teaching Mobility у Вроцлавському економічному університеті (Wroclaw University of Economics), а у травні 2021 р. – у Білостоцькому університеті (University of Bialystok).
Перелік курсів:
1. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні
2. Документальне забезпечення господарських операцій
3. Автоматизація обліку.
4. Облік і оподаткування в цифровій економіці.

Ел. адреса – yuliia.popivniak@lnu.edu.ua