Vira Shevchuk

Biography

ШЕВЧУК Віра Романівна народилася 24 січня 1974 року в місті Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню школу №82. З 1990 по 1995 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит”, а з 1995 по 1999 рік – в аспірантурі.
У 1994-2002 рр. – головний бухгалтер кількох підприємств Львова. У 1999-2001 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” на тему «Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)». 2001-2006 рр. – старший викладач Львівського інституту менеджменту. З 2006 року – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 році отримала звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2008 року – сертифікований аудитор України. З 2009 року – сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СІРА). Член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) (з 2010 р.), Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБ) (з 2017 р.), Аудиторської палати України  (з 2019 р.). Бізнес-тренер за програмою МВА з дисциплін “Бухгалтерський облік” та “Управлінський облік”.
Перелік курсів:
1.Державне регулювання обліку і аудиту

2.Стратегічний облік і аналіз

3.Міжнародні стандарти обліку і аудиту

4. Збалансована система показників в управлінському обліку

5. Облік і оподаткування власного бізнесу

Пройшла наукове стажування у Вюрцбургському університеті (м. Вюрцбург, Німеччина), факультет бізнес-менеджменту і економіки, кафедра фінансового обліку, аудиту і консалтингу з 01.06.2018 по 30.06.2018. Під керівництвом проф. Гансруді Ленз працювала над проектом «Інтегрування питань корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у стратегічний управлінський облік і звітність відповідно до вимог Директиви ЄС 2014/95/EU від 22 жовтня 2014 про розкриття нефінансової та різноманітної інформації великими суб’єктами господарювання і групами».

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Відповідальна за співпрацю і акредитацію спеціальності “Облік і оподаткування”  міжнародними професійними організаціями Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) і Chartered Institute of Management Accountants (СІМА).