Volodymyr Shvets

Biography

ШВЕЦЬ Володимир Євгенович (17.VII.1962, м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Параметризація виробничої програми підприємства в умовах становлення товарного ринку, 1998), доцент (з 2001 р.), професор кафедри обліку і аудиту (з 2016 р.)
Навчався на економічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив у 1989 році. Учасник першої Всесоюзної студентсько-аспірантської конференції в Москві, 1988 р. Співорганізатор Асоціації молодих економістів у Львівському університеті.
Після завершення університету, з 1989 до 1991р. завідувач технологічної лабораторії економічного факультету. З 1991 р. асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і статистики, пошукувач під керівництвом професора Є. В. Мниха. Після захисту дисертації – доцент кафедри обліку і аудиту. З 2000 року обраний членом Вченої ради економічного факультету. Від січня 2004 до червня 2005р. виконував обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту.
Автор більше 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, уперше підготовленого Каталогу українських грошей від 1917р. (Львів, 1997; Львів, 2000), Розвиток обліку в Галичині (2001, у співавторстві). У 2001, Історія грошей і банківництва в Україні» (Львів, 2003; Київ, 2004; зі співавт.) Судово-бухгалтерська експертиза (Львів, 2005); Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи (Львів, 2005; Київ, 2008); Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарської діяльності в Україні. (Львів, 2010).
Щорічно бере участь в міжнародних наукових конференціях, у тому числі за кордоном: Смольник (Словаччина); Кельце, Варшава, Бялисток, Люблін (Польша), Мінск (Білорусія), Кошіце (Словаччина), Августув (Польша). Ініціював і був організатором міжнародної науково-практичної конференції 25-26 березня 2005 року Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Проходив стажування в Ягелонському університеті (2003); Інституті регіональних досліджень при НАН України (2004); Львівській комерційній академії (2014). Читав лекції на кафедрі фінансів і рахівництва у Вищій Школі Умінь (Польща, Кельце, 2005-2013 рр). Неодноразово очолював державну екзаменаційну комісію у ЛНУ ім.І.Франка, Львівській комерційній академії, Академії управління при Президенті України, Національному університеті “Львівська політехніка”.
Член Спеціалізованої вченої ради Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Під керівництвом В. Є. Швеця захищено четверо кандидатів економічних наук.
Приймав участь в підготовці енциклопедії Історія Львівського університету, член музейної ради з формування експозиції історії Львівського університету. Голова Ревізійної комісії профспілкового комітету працівників Університету (від 2012). Член редакційної колегії науково-популярного часопису Львівські нумізматичні записки (від 2004).
Перелік курсів:
1. Державний фінансовий контроль
2. Вступ до фаху
3. Судова бухгалтерія