Zoriana Teniukh

Biography

ТЕНЮХ Зоряна Ігорівна у 2004 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, викладача економічних дисциплін.
Упродовж 2004 – 2008 років заочно навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки України» за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством .
З 2004 року працювала асистентом, а з 2012 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Має досвід викладання таких дисциплін: Аудит, Бухгалтерський облік, Історія бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти обліку і аудиту, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Облік міжнародних операцій, Організація бухгалтерського обліку, Облікова політика.
Перелік курсів:
1. Управлінський облік
2. Організація обліку і контролю
3. Калькулювання собівартості продукції

4. Облік міжнародних операцій
5. Оподаткування суб’єктів господарювання