Yevhen Tsikalo

Biography

ЦІКАЛО Євген Іванович закінчив Шклівську середню школу Яворівського району Львівської області.
Далі було навчання на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
Працював завідувачем лабораторією обчислювальних машин економічного факультету, навчався в аспірантурі.
Захист кандидатської дисертації – на тему “Автоматизація бухгалтерського контролю на промисловому підприємстві (на прикладі контролю руху матеріальних цінностей)”.
Асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності Львівського державного університету імені Івана Франка, згодом – доцент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності, доцент кафедри обліку і аудиту (з 1993 року) Львівського національного університету імені Івана Франка.
Досвід викладання дисциплін: “Облік і аудит”, “Фінансовий і управлінський облік”, “Теорія економічного аналізу”, “Бухгалтерський облік”, “Облікові системи бухгалтера”, “Аудит в облікових системах”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Бухгалтерський облік в управлінні прикладними продуктами
3. Аудит в облікових системах
4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті