Danylo Vankovych

Position: Professor, Finance, Money Circulation and Credit Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Email: danylo.vankovych@lnu.edu.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Research interests

 • problems of the budget and tax policy of the state
 • strategic financial management of various institutional sector
 • investment
 • agricultural finance

Publications

 1. Bakhov, I., Bartosova, V., Vankovych, D., Filyppova, S., Merkulov, M. Corporate Culture of Innovative Entrepreneurship. Academy of Entrepreneurship Journal, 2020, 26(3), 1–7
 2. Sherifi, I., Andrushchenko, H., Vankovych, D., …Malyshenko, I., Yavorska, N. Strategic Management of Industrial Enterprise Innovation Potential Development. Academy of Strategic Management Journal, 2020, 19(6), 1–8
 3. Vankovych D.V., Kulchytskyy M.I., Zamaslo O.T. & Boichuk R.M. (2020). Diagnosis of the impact of state financial support on the functioning of the agricultural sector in Ukraine. Revista Espacios, 41(15), 3.
 4. Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с.
 5. Ванькович Д., Бодаковський В. Фінансове забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Випуск 41. С. 50-58.
 6. Ванькович Д., Кульчицький М. Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні. Світ фінансів. 2019. Випуск С. 53-64.
 7. Vankovych D. V. Halaiko A. M. Estimation of efficiency of management of financial resources of agricultural enterprises in Ukraine. Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 2019. Vol. 44. Issue 01. P. 41-49.
 8. Ванькович Д.В., Демчишак Н.Б., Ю.М. Луковська Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №1. С. 11-18
 9. Ванькович Д., Іваськевич Х. Оцінка продуктивності діяльності Державної аудиторської служби України: регіональний аспект. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. випуск 40. Ч.1. С. 43-51.
 10. Ванькович Д.В., Іваськевич Х.І. Концептуалізація логіки дослідження сутності фінансового контролю. Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. 2018. №1. С. 194-196.
 11. Галайко А.М., Ванькович Д.В Державна фінансова підтримка підприємств як інструмент активізації розвитку аграрного сектору економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та . управління. 2018. № 1(12). С. 284 – 288.
 12. Галайко А.М., Ванькович Д.В. Податкове стимулювання розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. випуск 54. С. 152–157.
 13. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 2014. 348 с.
 14. Романчук З.З., Ванькович Д.В. Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. БізнесІнформ. 2015. №1. С. 140-145.
 15. Кульчицький М. І., Коваленко В. М., Ванькович Д. В. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні БізнесІнформ. №11. С. 132-137.

Biography

Born on February 26, 1976 in the city of Lviv. Studied at secondary school No. 66 in Lviv. Graduated from the Faculty of Economics of Ivan Franko Lviv State University with a degree in “finance and credit” in 1998.

From 1998 to 2009 – trainee teacher, assistant, associate professor of the Department of finance, money circulation and credit of Ivan Franko Lviv National University. Since September 2012, an associate professor, and since January 2016, a professor of the Department of finance, money circulation and credit.

 

Schedule

Page with teachers schedule not found!