Veikruta L.

Biography

ВЕЙКРУТА Лілія Степанівна, 1972 року народження, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила економічний факультет у 1995році та була аспірантом кафедри обліку і аудиту. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 « Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» у Тернопільській академії народного господарства. Працювала викладачем-стажистом, асистентом, з 2003 року працює на посаді доценту кафедри обліку і аудиті. Працювала на кафедрі «Фінансів» Львівській Комерційної академії, у Інституті менеджменту і туризму.
Свій педагогічний досвід розпочала з 1995 року. Підготувала понад 8 курсів та спецкурсів, які викладає на економічному та інших факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед них: «Бухгалтерський облік у банках», « Аналіз господарської діяльності», «Теорія економічного аналізу», та інші. Щорічно керує дипломними та магістерськими роботами. Є науковим керівником аспірантів. Володіє англійською та польською мовами.
Пройшла наукове стажування за програмою USAID «Реформування бізнес освіти в Україні», в бізнес коледжі Niels Brock , Копенгаген. Була дворазовим стипендіатом стипендії імені Королеви Ядвігі-Ягелонський університет м. Краків, та стипендіатом програми імені Яна Кіркланда.
Її науковий доробок становить більше тридцяти друкованих наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси стосуються обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Перелік курсів:
1. Економічний аналіз (загальна теорія)
2. Аналіз господарської діяльності
3. Фінансовий аналіз