Oleksandra Yurchenko

Biography

ЮРЧЕНКО Олександра Богданівна (10.07.72 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства, 2010), доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2011). Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” (1994). З березня1995 р. по жовтень1999 р. – викладач-стажист, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Львівського державного університету імені Івана Франка. З листопада1999 р. по серпень 2002 р. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2002 р. по червень 2011 р. – в.о. асистента, асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1.07.2011 р. – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор 66 праць, з них 62 наукового та 4 навчально-методичного характеру, в т.ч. участь у колективних монографіях “Економіка логістичних систем” (Львів, 2009), “Проблеми  теорії  та  практики  обліково-аналітичних  наук”(2017). Автор навчального посібника “Облік і звітність у бюджетних установах”, 2019 р.

Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Звітність підприємства
3. Облік і звітність у державному секторі економіки