Roman Zakharchyn

Biography

Закінчив Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами»,  товарознавець вищої кваліфікації.

Працював в системі практичної торгівлі, пізніше в системі професійно-технічної освіти. З 1986 року перейшов на викладацьку роботу у Львівський технікум торгівлі, пізніше поетапно трансформований у Львівський торговий коледж, Львівський економічний бізнес-коледж, Львівський інститут економіки і туризму. Працював на посадах заступника директора, проректора з навчально методичної та виховної роботи, в.о. завідувача кафедри, доцента.

30.11.2012 р. – присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», дисертація на тему «Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі».

26.06.2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів.

Підвищення кваліфікації та стажування

  • Стажування в Інституті менеджменту освіти, м. Київ за програмою «Оптимізація управлінських функцій шляхом застосування інформаційних комп’ютерних технологій» (2014, свідоцтво СПВ 126831.
  • Підвищення кваліфікації за програмою «MESH Business Course» (2019, м.Львів, ЛІЕТ).
  • Участь в навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science» (сертифікат АА №1573 від 12.02.2021 р.)
  • 2020 – 2021 рр. – навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.