Olena Hamkalo

Position: Associate Professor, Accounting and Auditing Department

Biography

ГАМКАЛО Олена Богданівна у 2002 році закінчила середню загальноосвітню школу №60 у м. Львів.
Навчання на економічному факультеті Львівського торговельно-економічного університету (2002-2008 роки).
Навчання в аспірантурі (2010-2014 роки).
Захист кандидатської дисертації на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в банках України» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (2016 рік).
Асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2011 року).
Досвід викладання дисциплін: «Управлінський аналіз і прогнозування»,«Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Теорія економічного аналізу», «Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи», «Історія бухгалтерського обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти обліку і аудиту», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Schedule

Page with teachers schedule not found!