Mariia Harasymliuk

Position: Associate Professor, Management and Commodity Expertise Department

Biography

1999-2003 рр. – навчання у Львівській державній академії ветеринарної медицини імені С.З Гжицького.

2004 р. – лаборант кафедри менеджменту у Львівській національній  академії  ветеринарної медицини імені С.З Гжицького.

2005-2015 рр. – асистент кафедри менеджменту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2006 р. – навчання в аспірантурі у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук; захист дисертації на тему: «Вдосконалення системи збуту тваринницької продукції» зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2015-2017 рр. – в.о. доцента кафедри менеджменту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького.

2018-2021 рр. – в.о. доцента кафедри менеджменту та комерційної діяльності у Львівському інституті економіки  і туризму, заступник завідувача кафедри.

З квітня 2021 р. до сьогоднішнього дня – в.о. доцента кафедри управління та експертизи товарів у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 Підвищення кваліфікації та стажування

2013 р. – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

2017 р. – міжнародне стажування у Жешівському університеті на економічному факультеті (м. Жешів, Республіка Польща).

2017 р. – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою наукового семінару «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі».

2019 р. – підвищено рівень знань з англійської мови (сертифікат В-2).

Schedule

Page with teachers schedule not found!