Department of Management and Commodity Expertise

 • About the Department
 • Employees
 • Educational courses
 • Lecturers' schedule
 • News

Head – Banera Nadiia

Кафедра відповідає за навчання та випуск студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»,
 • 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Кафедра має чималий досвід з підготовки бакалаврів й магістрів за такими професійними спеціалізаціями:

 • товарознавства та експертиза в митній справі;
 • експертизи товарів та послуг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • облік і фінанси підприємств сфери послуг;
 • менеджменту готельно-ресторанного бізнесу;
 • менеджменту туристичного бізнесу.

Фах експерта на митниці й працівника торгівлі, підприємця, менеджера, бухгалтера без відриву від виробництва опановують студенти, навчаючись на заочній формі. Випускники коледжів з освітнім ступенем «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр», які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати економічну освіту на бакалавраті  2 роки на третьому й четвертому курсах.

ПЕРЕВАГИ СТУДЕНТІВ ПРИ ОПАНУВАННІ ФАХУ ПІДПРИЄМЦЯ, ЕКСПЕРТА-МИТНИКА, МЕНЕДЖЕРА, ЕКОНОМІСТА, БУХГАЛТЕРА

 1. Високий рівень викладання: підготовку студентів на кафедрі ведуть досвідчені викладачі з високою фаховою майстерністю та великим досвідом практичної роботи на підприємствах галузі, наукових установах в Україні, з відповідними науковими та освітянськими досягненнями. Вони впроваджують сучасні прогресивні технології навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, застосовують інтерактивні методи навчання: у віртуальному режимі, майстер-класи, ситуаційні вправи, рольові ігри, заняття типу кейс, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо. Понад 95% професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами як економічних, так технічних наук.
 2. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень практичної підготовки, наукових досліджень.
 3. Кафедра успішна в навчально-методичному забезпеченні дисциплін, виданню навчальних посібників, лабораторних практикумів.
 4. При кафедрі працює навчальна лабораторія товарознавчих досліджень (2021-laboratoriia-tovaroz.-doslidzhen-LNU), яка здійснює лабораторні роботи й долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри та судентів.
 5. Високі досягнення студентів кафедри у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах наукових робітнауковій діяльності.

Наведені вище переваги отримання бізнесової освіти на кафедрі забезпечують високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і працевлаштування за фахом на митниці, в торгово-промисловій палаті, арепортах, управлінні захисту прав споживачів Держпродспоживслужбі, на провідних торгових й виробничих підприємствах, також у регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Employees

Associate ProfessorMariia HarasymliukAssociate Professor

Lecturers' scheduleAssociate Professor of the Department of Management Marianna Kokhan joins the International Staff Training Week 2024 at the Freie Universität Berlin

02.07.2024 | 11:12

From June 10 to 14, 2024, the Freie Universität Berlin (Germany) hosted the International Staff Training Week 2024with the support of the EU Erasmus+ educational program and the German Academic Exchange Service (DAAD). This year, the event gathered a record 150 participants from more than 50 universities in Europe, the USA, China, India, Africa, Israel, and others. Lviv University was represented at this international event by Dr Marianna Kokhan, associateprofessor of Management at the Faculty of Economics and manager of...

Read more »

On the guest lecture by Prof. Dr Maryna Negrey (Collegium Helveticum ETH Zurich, Switzerland) for students of the ‘International Economics’ educational programme

08.06.2024 | 21:53

On May 24, 2024, Professor, Dr. Maryna Negrey from the Collegium Helveticum of ETH Zurich (Switzerland) delivered an online lecture titled “War and Agriculture: An In-depth Analysis of the Impact of the Russian Invasion on the Ukraine’s Agricultural Sector and the Path to Post-War Recovery” at the invitation of Professor Marianna Kichurchak from the Department of Economy of Ukraine.
Professor, Dr. Maryna Negrey actively researches the agricultural sector of Ukraine’s economy and has served as a visiting professor in the Group...

Read more »

Guest Lecture on Resilience in Management by Prof. Dr. Charlotte Förster (Chemnitz University of Technology)

21.05.2024 | 20:10

On May 20, 2024, almost 100 participants gathered on the Zoom platform to attend a highly anticipated guest lecture by Jun.-Prof. Dr. Charlotte Förster from Chemnitz University of Technology. This event, organized as part of the joint project “Educational Bridge Chemnitz-Lviv 2024” under the program “Digital Ukraine” of the German Academic Exchange Service (DAAD) and supported by the Federal Ministry of Education and Research of Germany, brought together bachelor’s and master’s students from the Management programs, as well professors at...

Read more »

Lecture of Prof. Dr. Maryna Nehrey (Collegium Helveticum, ETH Zurich, Switzerland) for students of educational programme “International Economics” (May 24, 2024 at 11:50 a.m.)

18.05.2024 | 02:54

On the 24th May 2024 (Friday) at 11:50 a.m. Kyiv time, Prof. Dr. Maryna Nehrey from Collegium Helveticum, ETH Zurich, Switzerland will deliver a lecture on “War and agriculture: an in-depth analysis of the impact of the Russian invasion on Ukraine’s agricultural sector and the path to post-war recovery” to the first-year bachelor’s students of educational programme “International Economics” as part of the “Economy of Ukraine” course taught by Professor Marianna Kichurchak.
To join the event, please follow this link:
https://us05web.zoom.us/j/87131123276?pwd=CSD4g4DqNkwYh4awdDNxasusHVQ7o1.1
Conference ID:...

Read more »