Department of Management and Commodity Expertise

 • About the Department
 • Employees
 • Educational courses
 • Lecturers' schedule
 • News

Кафедра відповідає за навчання та випуск студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»,
 • 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Кафедра має чималий досвід з підготовки бакалаврів й магістрів за такими професійними спеціалізаціями:

 • товарознавства та експертиза в митній справі;
 • експертизи товарів та послуг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • облік і фінанси підприємств сфери послуг;
 • менеджменту готельно-ресторанного бізнесу;
 • менеджменту туристичного бізнесу.

Фах експерта на митниці й працівника торгівлі, підприємця, менеджера, бухгалтера без відриву від виробництва опановують студенти, навчаючись на заочній формі. Випускники коледжів з освітнім ступенем «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр», які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати економічну освіту на бакалавраті  2 роки на третьому й четвертому курсах.

ПЕРЕВАГИ СТУДЕНТІВ ПРИ ОПАНУВАННІ ФАХУ ПІДПРИЄМЦЯ, ЕКСПЕРТА-МИТНИКА, МЕНЕДЖЕРА, ЕКОНОМІСТА, БУХГАЛТЕРА

 1. Високий рівень викладання: підготовку студентів на кафедрі ведуть досвідчені викладачі з високою фаховою майстерністю та великим досвідом практичної роботи на підприємствах галузі, наукових установах в Україні, з відповідними науковими та освітянськими досягненнями. Вони впроваджують сучасні прогресивні технології навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, застосовують інтерактивні методи навчання: у віртуальному режимі, майстер-класи, ситуаційні вправи, рольові ігри, заняття типу кейс, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо. Понад 95% професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами як економічних, так технічних наук.
 2. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень практичної підготовки, наукових досліджень.
 3. Кафедра успішна в навчально-методичному забезпеченні дисциплін, виданню навчальних посібників, лабораторних практикумів.
 4. При кафедрі працює навчальна лабораторія товарознавчих досліджень (2021-laboratoriia-tovaroz.-doslidzhen-LNU), яка здійснює лабораторні роботи й долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри та судентів.
 5. Високі досягнення студентів кафедри у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах наукових робітнауковій діяльності.

Наведені вище переваги отримання бізнесової освіти на кафедрі забезпечують високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і працевлаштування за фахом на митниці, в торгово-промисловій палаті, арепортах, управлінні захисту прав споживачів Держпродспоживслужбі, на провідних торгових й виробничих підприємствах, також у регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Employees

Associate ProfessorMariia HarasymliukAssociate Professor

Lecturers' scheduleTechnology University of Chemnitz (Germany) hosted the research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine Marianna Kichurchak “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”.

19.12.2022 | 22:34

On December 13, 2022, Technology University of Chemnitz (Germany) hosted the research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) Marianna Kichurchak on the topic “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”. The event was organized within the framework of the joint project “Chemnitz Bridge-Lviv” under the DAAD programme “Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis”.
Prof. Matianna Kichurchak has evaluated...

Read more »

Research Workshop “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”

08.12.2022 | 21:45

On December 13, 2022 (Tuesday) at 6-30 p.m. (Kyiv time), Technology University of Chemnitz (Germany) will host a research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) Marianna Kichurchak on the topic “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”. The event is organized within the framework of the joint project “Chemnitz–Lviv Learning Bridge” under the DAAD programme “Ukraine digital: Ensuring academic success...

Read more »

The victory of students of the Faculty of Economics in the All-Ukrainian competition of startups “From idea to success”

17.11.2022 | 20:26

Students of the “Finance, Banking and Insurance” specialty of the Faculty of Economics, Oscar Soroka and Andriy Asiutin with the startup “Travel Go” won the third place in the VI All-Ukrainian competition of student projects “From Idea to Success”, which was held at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
This prestigious competition is organized for undergraduate and graduate students of higher education institutions of Ukraine within the framework of the Jean Monnet Center of Excellence “European Studies...

Read more »

A monograph by prof. Lidiia Hryniv, “New transdisciplinary knowledge for the economy of sustainable development”, published

22.10.2022 | 15:02

A monograph by the Chair of the Economy of Ukraine department, prof. Lidiia Hryniv, “New transdisciplinary knowledge for the economy of sustainable development” is published in English by Lambert Academic Publishing, and is available in additional translations into seven languages.  Prof. Hryniv is working as a visiting researcher in Uppsala University, Sweden, in 2022. A joint seminar for doctoral students from the National University of Lviv Faculty of Economics and Uppsala University, was organized by prof. Hryniv on May 30th...

Read more »