Oleksii Kovaliuk

Position: Professor, Accounting and Auditing Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Biography

КОВАЛЮК Олексій Миколайович народився 2 січня 1942 року в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області. У 1955 році закінчив Старокутську семирічну, а в 1958 – Кутську середню школу, після чого поступив до Чернівецького фінансового технікуму (тепер це фінансово-економічний університет), після закінчення якого в 1960-1961 роках працював у Надвірнянському райфінвідділі Івано-франківської області старшим економістом фінансування народного господарства. В 1961-1964 роках служив в армії. Після закінчення служби навчався у Київському інституті народного господарства (тепер Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Після завершення навчання в 1968-1972 роках працював на заводі електронних приладів (тепер “Полярон”) ст. інженер-економістом планового відділу, цеху інтегральних схем. В 1972- 1991 роках працював у ВНДПІСірка (Всесоюзному науково-дослідному і проектному інституті сірчаної промисловості) на посадах старшого інженера-економіста, зав. лабораторією нормування сировини і матеріалів, провідним науковим співробітником. В1969-1991 роках працював по сумісництву старшим викладачем у Львівському державному університеті імені Івана Франка. де в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Шляхи зниження матеріаломісткості промислового виробництва”(на прикладі сірчаної промисловості).
З 1991 року (по переводу) і по теперішній час працює постійно у Львівському національному університеті імені Івана Франка: доцентом, професором кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, з 1992 року по 2003 рік – деканом фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти, а з 2007 року – зав. кафедри обліку і аудиту.
У 2004 році захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему “Фінансовий механізм організації економіки України”.
З 2013 року – член Української асоціації письменників.
Хобі – художня література. Опублікував чотири художні книжечки: “Старокутські етюди” (1996), “Варшиця” (2006), “Золото” Кутської синагоги” (2011) та “Коефіцієнт” Духовності Людини” (2011).
Перелік курсів:
1. Історія фінансів.
2. Фінанси.
3. Фінансовий менеджмент.
4. Фінансовий аналіз.
5. Методи наукових досліджень.

Schedule

Page with teachers schedule not found!