Nataliia Lutchyn

Position: Associate Professor, Statistics Department

Biography

Лутчин Наталія Павлівна народилася у м.Львові та закінчила СШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови. Навчалася у Львівському торгово-економічному інституті ( тепер Львівська комерційна академія) за спеціальністю «Механізована обробка економічної інформації» та отримала диплом з відзнакою за кваліфікацією інженера-економіста. Після закінчення інституту пів року працювала  інженером-економістом на Обчислювальному центрі Облспоживспілки. З 1981 по 1986 рік навчалась в очній аспірантурі Московського інституту управління. В січні 1987 року захистила кандидатську дисертацію на Вченій Раді Московського університету ім..М.В.Ломоносова за спеціальністю «Статистика». З 1987 по 2007 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри статистики Львівської комерційної академії. З 1997 року працювала за сумісництвом,  а з 2007 року на постійній основі на кафедрі статистики Львівського національного університету імені Ів.Франка. Проходила стажування у Вроцлавському та Жешувському університеті Польщі.  Автор та співавтор понад 120 друкованих праць, у т. ч.: 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; 1 монографія; більше 70 статей у фахових виданнях з економічних наук, загальноукраїнських та міжнародних журналах та журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus (“Актуальні проблеми економіки“, “Регіональна економіка”, “ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ” та ін.). Викладає дисципліни «Статистика», «Економічна статистика», «Статистика ринку товарів та послуг», «Методологія та організація національного рахівництва».

Schedule

Page with teachers schedule not found!