Nataliia Melnyk

Position: Associate Professor, Information Systems in Management Department

Biography

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 1999 р. за спеціальністю “Інформаційні системи у менеджменті” і отримала кваліфікацію інженер-економіст. З 1994 по 2018 р. працювала техніком, інженером, інженером ІІ категорії, інженером І категорії міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1999 р. по 2000 р. та з 2002 р. по 2008 р. – асистент кафедр інформаційних систем у менеджменті і статистики Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). 2018–2020 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання розподілу роздрібного ринку комп’ютерної техніки» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. З 2020 р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Schedule

Page with teachers schedule not found!