Мельник Наталія Богданівна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: nataliia.melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

 1. Мельник Н. Інтервальне оцінювання роздрібної торгівлі комп’ютерною технікою / Н. Мельник // Матеріали ІХ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2017) – Львів-Чанадієво, 2017. – С.156-158.
 2. Мельник Н. Загальний підхід до моделювання роздрібного ринку комп’ютерної техніки/ Н. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” – Львів: Левада, 2017. – С.111-113.
 3. Melnyk N. Generalized algorithm of building of correction functions for models of distribution of the computer market // Proceedings of 13th International scientific conference “Modern science in Eastern Europe”. Morrisville. Lulu Press., 2017. PP 30-33.
 4. Мельник Н.Б. Концепція моделювання ринку роздрібної торгівлі комп’ютерною технікою в Україні з урахуванням розвитку ІТ-індустрії [Текст] / Н.Б. Мельник, М.П. Дивак, М.Б. Нагара // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2017. – Том 27. – №3. – С.49-55.
 5. Мельник Н.Б. Теоретико-ігрова модель конкурентної боротьби за частку роздрібного ринку комп’ютерної техніки [Електронний ресурс] / Н.Б.Мельник // Ефективна економіка, 2018 – №2 Режим доступу: www.economy.nayka.ua/pdf/2-2018/154.pdf.
 6. Мельник Н. Квазіконкурентність ринку комп’ютерної техніки в Україні / Н. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Випуск 54. – С.145-150.
 7. Мельник Н. Застосування функцій коригування у моделях розподілу ринку компютерної техніки / Н. Мельник // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – Вип. 39. – С.103-108.
 8. Мельник Н.Б. Оптимізаційна модель конкурентної боротьби продавців на роздрібному ринку за умов невизначеності / Н.Б. Мельник, В.І. Приймак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 797. Економіка – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 47-56.
 9. Dyvak M. Discrete Dynamic Model of Retail Trade Market of Computer Equipment in Ukraine / M. Dyvak, V. Brych, I. Spivak, L. Honchar, N. Melnyk // Conference Proceedings “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2018 – Ceske Budejovice: ТНЕУ, 2018. – С. 50-53.
 10. Мельник Н.Б. Моделювання процесів на квазіконкурентних ринках України / Н.Б. Мельник, В.І. Приймак // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції “Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов” – Жещув, Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 47-50.
 11. Melnyk B. Modeling the Value of Tariffs on the Electricity Market in Ukraine./ B. Melnyk, N. Melnyk, P. Stakhiv, Kh. Snihur, H. Saak // 9th International Conference Proceedings “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2019 – Ceske Budejovice: IEEE, 2019. – C. 397-400.
 12. Melnyk B., Pryimak V., Melnyk N. Fuzzy Modeling of the Structure on the Ukrainian Power Generation Industry. // IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019 – Lviv, 2-6 July 2019. – С.895-898.
 13. Bohdan Melnyk, Nataliya Melnyk and Zoriana Melnyk. Mathematical Modelling of Complex Dynamical Systems when Changing their Structure. // 2019 XI th Scientific and Practical International Conference on Electronics and Information Technologies ELIT-2019 – Lviv, 16-18 September 2019. – С.92-96.
 14. Мельник Н., Мельник З. Концепція моделювання процесів розподілу на квазіконкурентному ринку // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет, 2019. – Випуск 56. – С.70-78. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.56.0.3008.
 15. Мельник Н. Вітчизняна ІТ-індустрія у контексті світової диджиталізації // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет, 2019. – Випуск 57. – С.223-233. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4025.
 16. N. Melnyk, M. Dyvak, B. Melnyk, P. Stakhiv, I. Dyyak and R. Mykhailyshyn, Modeling Seller Behavior in the Ukrainian Computer Market. // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2020, pp. 617-620. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208975
 17. Mельник З. Б., Пасічник Т. В., Мельник Н. Б. Інтерактивна система обчислення оптимального добового раціону харчування для різних категорій населення. // The world of science and innovation. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2020. P. 578–585. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-9-11-dekabrya-2020-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
 18. Melnyk N., Dyvak M., Stakhiv P., Melnyk B., Rihova Z., Vohnoutova M. Modeling the Dynamics of Computer Hardware Market Distribution. Advances in Intelligent Systems and Computing V (Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2020. September 23–26, 2020, Zbarazh, Ukraine) / Shakhovska N., Medykovskyy M.O (editors). – Gewerbestrasse: Springe, 2021. – Vol. 1293. – P. 823–840. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_57

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 1999 р. за спеціальністю “Інформаційні системи у менеджменті” і отримала кваліфікацію інженер-економіст. З 1994 по 2018 р. працювала техніком, інженером, інженером ІІ категорії, інженером І категорії міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1999 р. по 2000 р. та з 2002 р. по 2008 р. – асистент кафедр інформаційних систем у менеджменті і статистики Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). 2018–2020 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання розподілу роздрібного ринку комп’ютерної техніки» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. З 2020 р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

 1. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами економічного факультету / С.С. Прийма, Н.Б. Мельник, Н.В. Міщук, О.П. Завада, О.Р. Голубник, М.П. Когут. Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 51 с.
 2. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / С.С. Прийма, Н.Б. Мельник, Н.В. Міщук, М.П. Когут, О.Р. Голубник, О.П. Завада, С.Р. Троханяк. Львів, Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 70 с.

Розклад