Olha Stefanyshyn

Biography

У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочала працювати з вересня 1994 р. на посаді доцента кафедри економіки України до 2007 р. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему:«Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)». Одночасно впродовж 2004–2008 рр. працювала професором у Люблінському технічному університеті, де викладала навчальні дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи менеджменту». З 2007 р. і по даний час є доктором економічних наук, професором кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Заснувала наукову школу з розвитку, стратегічного планування та програмування людського інтелектуального потенціалу, застосування глобальних форм його реалізації, в тім числі шляхом започаткування інноваційного молодіжного  підприємництва  в українській економіці. Є автором понад 140 наукових праць, серед яких одна одноосібна монографія та чотири колективні, 9 навчальних посібників, наукові статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Працювала і працює в спеціалізованих радах: Д 56.082.01 (Тернопільський національний економічний університет); Д 35.051.01 та Д.35.051.22 (Львівський національний університет імені Івана Франка). Є членом Вченої ради економічного факультету Львівського національного університету  імені Івана Франка

Загальний науково-педагогічний стаж становить понад 40 років. Читає лекції з предметів: «Основи економіки» – для студентів четвертого курсу педагогічного факультету і третього курсу факультету електроніки, «Економіка і організація малого бізнесу» – для студентів четвертого  курсу педагогічного факультету, «Сучасні проблеми економіки» – для студентів п’ятого курсу факультету прикладної математики та інформатики, «Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки України» – для студентів п’ятого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,

Наукові інтереси: формування і розвиток людського потенціалу інформаційної економіки України, дослідження макроекономічних аспектів функціонування національного ринку праці та перспективи впровадження інноваційних форм зайнятості молоді, в тім числі інноваційного молодіжного підприємництва.