Oleksandr Zavada

Position: Associate Professor, Information Systems in Management Department

Biography

Народився у місті Львові. Закінчив факультет прикладної математики Львівського університету, після чого працював в обчислювальному центрі Львівського університету на посадах програміста, старшого програміста та керівника групи програмістів. Один із розробників АІС вузу «Сигма». Потім працював на кафедрі механізованої обробки економічної інформації (теперішня назва – кафедра інформаційних систем у менеджменті) на посадах асистента, старшого викладача та доцента. У 1987 році без відриву від роботи захистив в Інституті Кібернетики (м. Київ) кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11. «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». З 1990 року по даний час- доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. Маю понад 100 наукових та методичних публікацій. Підготував одного кандидата економічних наук.

Schedule

Page with teachers schedule not found!