Department of Analitical and International Economics

  • About the Department
  • History of Department
  • Employees
  • Educational courses
  • Lecturers' schedule
  • News

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 4439 від 9 листопада 2006 р. шляхом поділу кафедри економічної теорії. Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах світового господарства.

Кафедру очолює доктор економічний наук, професор, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України Панчишин С.М.

На постійній основі на кафедрі працюють проф. Панчишин С.М., проф. Грабинська І.В., доц. Михайлишин Р. В., доц. Буняк В. Б., доц. Шегинський І. М, доц. Крупка І.М., доц. Михайляк Г. В., доц. Гнатишин М.А., доц. Косарчин М.В., доц. Сахарська-Матвєєва О. А., доц. Гнатюк Р.А.

Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата економічних наук та стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни загальноекономічної та фахової підготовки. Викладання низки дисциплін викладачі кафедри забезпечують англійською мовою. Усі дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно вдосконалюється.

Кафедра активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, бере участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікує результати своїх досліджень, залучає студентів до наукової роботи. Щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує економічний факультет, діє секція аналітичної економії та міжнародної економіки.

Сучасний період діяльності кафедри характеризується дослідженнями економіки України як відкритої господарської системи, співпраці України з міжнародними фінансово-економічними організаціями, дослідження стратегій економічного зростання країн Центрально-Східної Європи, дослідження розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних господарських системах. Кафедра  також розвиває такі наукові напрями досліджень:

  • Проблеми досягнення зовнішньої рівноваги у відкритій господарській системі України
  • Макроекономічні пропорції у відкритих господарських системах
  • Формування еволюційної парадигми економічної науки в Україні
  • Міжнародне переміщення факторів виробництва у відкритій господарській системі України.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з макро- і мікроекономіки, міжнародної економіки, банківництва, фінансів тощо.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових грантах і програмах. Кафедра підтримує зв`язки з вітчизняними, європейськими та американськими університетами.

Колектив кафедри приділяє постійну увагу науковій роботі студентів факультету, які працюють над написанням та публікацією наукових статей та беруть участь у численних вітчизняних та закордонних конференціях.

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні студентських та учнівських олімпіад з економіки, конкурсів наукових робіт у Малій академії наук та здійснюють керівництво науковими роботами старшокласників.

На кафедрі добре поставлена виховна робота, студенти залучаються до громадського життя факультету і університету.

The Department of Analytical and International Economics was established at the Faculty of Economics of the Ivan Franko National University of Lviv in 2006 in accordance with the order of the Rector  No. 4439 of November 9, 2006. The main task of the department is the training of highly qualified specialists in International Economics, conducting scientific research on the effectiveness of the Ukrainian open economic system’s functioning and its interaction with the global economy.

The department is headed by Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Professor of Ivan Franko Lviv National University Stepan Panchyshyn.

The staff of the department: Prof. Stepan Panchyshyn, Prof. Iryna Hrabynska, Prof. Ihor Krupka, Assoc. Prof. Vasyl Bunyak, Assoc. Prof. Mariia Hnatyshyn, Assoc. Prof. Mariia Kosarchyn, Assoc. Prof. Halyna Mykhailiak, Assoc. Prof. Rostyslav Mykhailyshyn, Assoc. Prof. Olha Sakharska-Matvieieva, Assoc. Prof. Ihor Shehynskyi, Assoc. Prof. Liudmyla Voitovych.

All teachers of the department have a scientific degree (Doctor of Economic Sciences or Ph.D.) and experience in scientific and pedagogical work, they teach the academic economic disciplines and vocational training. A number of disciplines are provided by the teachers of the department in English. All disciplines have appropriate methodological support, which is constantly being improved.

The teachers of the department are actively engaged in research activities, participate in scientific conferences and seminars, publish the results of their research, and encourage students in scientific work. Annually, the section of Analytical and International Economics operates at international scientific and practical conferences organized by the Faculty of Economics.

The scientific activity of the department is characterized by studies of Ukraine’s economy as an open system, its cooperation with international financial and economic organizations, analyses of economic growth strategies of the Central and Eastern European countries, studies of income distribution and redistribution in transformational economic systems. The department also develops the following scientific areas of research:

Employees

ChairpersonStepan PanchyshynChairperson
ProfessorIryna HrabynskaProfessor
ProfessorIhor KrupkaProfessor
Associate ProfessorVasyl BunyakAssociate Professor
Associate ProfessorMariia HnatyshynAssociate Professor
Associate ProfessorMariia KosarchynAssociate Professor
Associate ProfessorHalyna MykhailiakAssociate Professor
Associate Professor (by-worker)Rostyslav MykhailyshynAssociate Professor (by-worker)
Associate ProfessorOlha Sakharska-MatvieievaAssociate Professor
Associate ProfessorIhor ShehynskyiAssociate Professor
Lecturer, (by-worker)Mariana FedykLecturer, (by-worker)
Department SecretaryHalyna FukanchykDepartment Secretary

Lecturers' scheduleOn the guest lecture by Prof. Dr Maryna Negrey (Collegium Helveticum ETH Zurich, Switzerland) for students of the ‘International Economics’ educational programme

08.06.2024 | 21:53

On May 24, 2024, Professor, Dr. Maryna Negrey from the Collegium Helveticum of ETH Zurich (Switzerland) delivered an online lecture titled “War and Agriculture: An In-depth Analysis of the Impact of the Russian Invasion on the Ukraine’s Agricultural Sector and the Path to Post-War Recovery” at the invitation of Professor Marianna Kichurchak from the Department of Economy of Ukraine.
Professor, Dr. Maryna Negrey actively researches the agricultural sector of Ukraine’s economy and has served as a visiting professor in the Group...

Read more »

Guest Lecture on Resilience in Management by Prof. Dr. Charlotte Förster (Chemnitz University of Technology)

21.05.2024 | 20:10

On May 20, 2024, almost 100 participants gathered on the Zoom platform to attend a highly anticipated guest lecture by Jun.-Prof. Dr. Charlotte Förster from Chemnitz University of Technology. This event, organized as part of the joint project “Educational Bridge Chemnitz-Lviv 2024” under the program “Digital Ukraine” of the German Academic Exchange Service (DAAD) and supported by the Federal Ministry of Education and Research of Germany, brought together bachelor’s and master’s students from the Management programs, as well professors at...

Read more »

Lecture of Prof. Dr. Maryna Nehrey (Collegium Helveticum, ETH Zurich, Switzerland) for students of educational programme “International Economics” (May 24, 2024 at 11:50 a.m.)

18.05.2024 | 02:54

On the 24th May 2024 (Friday) at 11:50 a.m. Kyiv time, Prof. Dr. Maryna Nehrey from Collegium Helveticum, ETH Zurich, Switzerland will deliver a lecture on “War and agriculture: an in-depth analysis of the impact of the Russian invasion on Ukraine’s agricultural sector and the path to post-war recovery” to the first-year bachelor’s students of educational programme “International Economics” as part of the “Economy of Ukraine” course taught by Professor Marianna Kichurchak.
To join the event, please follow this link:
https://us05web.zoom.us/j/87131123276?pwd=CSD4g4DqNkwYh4awdDNxasusHVQ7o1.1
Conference ID:...

Read more »

Online Guest Lecture by Dr Anja Herrmann-Fankhänel from the Chemnitz University of Technology (Germany) as Part of the Joint Project “Lernbrücke Chemnitz-Lviv 2024”

18.04.2024 | 11:35

On April 12, 2024, Doctor Anja Herrmann-Fankhänel from Chemnitz University of Technology (Germany), invited by Professor of the Department of Economy of Ukraine Marianna Kichurchak, held the online lecture “Innovation Systems-2” for the first-year students of the educational programmes “International Economics” (11:50 a.m. – 13:10 p.m.) and “Business Economics” (13:30 p.m. – 14:50 p.m.) at the Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv. The guest lecture was delivered as part of the “Economy of Ukraine” course.
This event...

Read more »