Робочі навчальні плани

Спеціальність (освітня програма) Бакалаврат Магістратура
1 курс 2 курс 1 курс
(скор.
прогр.)
2 курс
скор.
прогр.)
5 курс 6 курс
051 Економіка освітні програми:
    міжнародна економіка денне денне денне денне
    бізнес-економіка денне денне денне денне
    економічна кібернетика денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
    економічна аналітика та бізнес-статистика денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
071 “Облік і оподаткування” денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
072 “Фінанси, банківська справа та страхування” денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
073 ” Менеджмент” денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
075 “Маркетинг” денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне
денне
заочне