“Формування ринкової економіки в Україні”

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань категорії Б (Наказ МОН України від 02 липня 2020 року No 886. Додаток 4) у галузі економічних наук за такими спеціальностями: 051 – Економіка; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент

Рік заснування:

1995

Проблематика:

актуальні питання розвитку фундаментальної економічної науки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами та організаціями; інноваційної та інвестиційної діяльності; фінансів та податкової політики; банківництва та страхування; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14600-3571Р від 29.10.2008 p.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д. е. н., професор Cенишин Оксана Степанівна

Заступники головного редактора:

к. е. н., доц. Михайлишин Ростислав Васильович; д. е. н., проф. Крупка Михайло Іванович

Відповідальний секретар:

к. е. н., доцент Буняк Василь Богданович

Члени редколегії:

Балвочютє Р., доц. (Інститут регіонального розвитку, Шауляйський університет, Литва) ; Бекер Й., проф. економіки (Віденський економічний університет, Австрія); Вірен М., проф. економіки (Університет Турку, Фінляндія); Владичин У.В., д-р економ. наук, проф.; Вовк В.-Б. М., д-р економ. наук, проф.; Гжебик М., д-р, проф. (Жешувський університет, Польща); Грабинська І.В., канд. економ. наук, проф.; Гринів Л.С., д-р економ. наук, проф.; Грищук А.М., канд. економ. наук, доц.; Демчишак Н.Б., д-р економ. наук, доц.; Дропа Я.Б., д-р економ. наук, доц.; Жилінська О.І., д-р економ. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Заболоцький Т.М., д-р економ. наук, проф.; Замасло О.Т., д-р економ. наук, доц.; Квашніцкі В., проф. (Вроцлавський університет, Польща); Кічурчак М.В., д-р економ. наук, проф.; Ковалюк О.М., д-р економ. наук, проф.; Кундицький О.О., д-р економ. наук, проф.; Лісовска Р., доц. (Університет м. Лодзь, Польща); Майовець Є.Й., д-р економ. наук, проф.; Матковський С.О., канд. економ. наук, проф.; Михасюк І.Р., д-р економ. наук, проф.; Островерх П.І., канд. економ. наук, проф.; Панчишин С.М., д-р економ. наук, проф.; Підхомний О.М., д-р економ. наук, доц.; Приймак В.І. д-р економ. наук, проф.; Ревак І.О., д-р економ. наук, проф. (Львівський державний університет внутрішніх справ) ; Реверчук С.К., д-р економ. наук, проф.; Транев С., д-р, доц. (Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія); Урба С.І., канд. економ. наук, доц.; Юринець З.В., д-р економ. наук, проф.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет
просп. Свободи, 18, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 239-41-68
E-mail: MarketEconUkr@gmail.com
Сайт: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics
Старий сайт (архів): http://old.econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/