Олімпіади та конкурси

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році зі спеціалізації «Економічна кібернетика». 4-5 квітня 2019 р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 року № 1010 та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 03.12.2018 року № Н-486. на базі економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка в кінці лютого – на початку березня 2019 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2018-2019 н.р.
На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено 22 роботи-претенденти на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2018/2019 н. р., а їх авторів запрошено до участі у фінальному етапі – підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 04-05 квітня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Список запрошених для участі у підсумковій конференції

Рецензії на конкурсні роботи

000210597MK_Рецензiя_1

000210597МК_Рецензiя_2

000753159VK_Рецензiя_1

000753159VK_Рецензiя_2

01020304iii_Рецензiя_1

01020304iii_Рецензія_2

AWYNIESNWA_Рецензiя_1

AWYNIESNWA_Рецензія_2

BEM_Рецензiя_1

BEM_рецензiя_2

BMOY7151_Рецензія_1

BMOY7151_Рецензія_2

currency_Рецензiя_1

currency_Рецензiя_2

DFM_Рецензiя_1

DFM_Рецензiя_2

DRS051_Рецензія_2

DRSO51_Рецензія_1

FARIMAT_Рецензія_1

FARIMAT_Рецензія_2

happy_Рецензiя_1

happy_Рецензiя_2

hmpo_opmh_Рецензiя_1

hmpo_opmh_Рецензiя_2

Investment_Рецензiя_1

Investment_Рецензія_2

KSSL7151_Рецензiя_2

KSSL7151_Рецензія_1

KYL0305_Рецензія_1

KYL0305_Рецензія_2

Lis19_Рецензія_1

Lis19_Рецензія_2

METAL_Рецензiя_1

METAL_Рецензiя_2

modeling_beauty_industry_2019_Рецензiя_1

modeling_beauty_industry_2019_Рецензiя_2

NEURAL NETWORK_Рецензiя_1

NEURAL_NETWORK_Рецензiя_2

OSBB_Рецензiя_1

OSBB_Рецензiя_2

pruvat_modelling_2019_Рецензiя_1

pruvat_modelling_2019_Рецензiя_2

VN_КIБОРГ_Рецензiя_1

VN_КIБОРГ_Рецензiя_2

WORKER_рецензія_1

WORKER_рецензія_2

Ziffer_Рецензія_1

Ziffer_Рецензія_2

Аграрний ризик_Рецензія_1

Аграрний_ризик_Рецензія_2

Аналiз даних_Рецензiя_1

Аналiз_даних_Рецензiя_2

АРМАН_Рецензія_1

АРМАН_Рецензія_2

Аскольд_Рецензія_1

Аскольд_Рецензія_2

Взаємодія учасників_Рецензія_1

Взаємодія учасників_Рецензія_2

Гiпотеза Геи_Рецензія_1

Гiпотеза Геи_Рецензія_2

Генетичний_алгоритм_Рецензія_1

Генетичний_алгоритм_Рецензія_2

Гроно_Рецензія_1

Гроно_Рецензія_2

ЕКВК_Рецензія_1

ЕКВК_Рецензія_2

Економiчнi горизонти_Рецензiя_1

Економiчнi_горизонти_Рецензiя_2

Електронна аптека_Рецензія_1

Електронна аптека_Рецензія_2

Зимова казка_Рецензiя_1

Зимова_казка_Рецензiя_2

Капiталовкладення_Рецензiя_1

Капiталовкладення_Рецензiя_2

Квiтень_Рецензiя_1

Квiтень_Рецензiя_2

Ключ до успiху_Рецензiя_1

Ключ до успіху_Рецензія_2

Корпоративнi_системи_Рецензiя_2

Корпоративні системи_Рецензія_1

Криптовалютний портфель_Рецензiя_1

Криптовалютний портфель_Рецензія_2

Курс акцiй_Рецензiя_1

Курс_акцій_Рецензія_2

МДУ-22_Рецензія_1

МДУ-22_Рецензія_2

Мережа мереж_ рецензія_1

Мережа_мереж_Рецензiя_2

Моделювання добробуту_Рецензія_1

Моделювання добробуту_Рецензія_2

Моделювання культури_Рецензія_1

Моделювання культури_Рецензія_2

Монетарний шок_Рецензiя_1

Монетарний_шок_рецензiя_2

НПФД-ТХ_Рецензія_1

НПФД-ТХ_Рецензія_2

Обгрунтування iнвестицiй_Рецензiя_1

Обґрунтування інвестицій_Рецензiя_2

Оцінка_та_прогнозування_Рецензія_1

Оцінка_та_прогнозування_Рецензія_2

Поeднання галузей_Рецензiя_1

Поєднання галузей_Рецензія_2

Прогнозування автотранспорту_Рецензія_1

Прогнозування_автотранспорту_Рецензія_2

Прогнозування_Рецензiя_1

ПРОСУВАННЯ САЙТІВ_Рецензія_1

ПРОСУВАННЯ_САЙТIВ_Рецензiя_2

Рентабельнiсть_виробництва_Рецензiя_1

Рентабельнiсть_виробництва_Рецензiя_2

Роза_Рецензія_1

Роза_Рецензія_2

Солодке життя_Рецензiя_1

Солодке життя_Рецензія_2

Соціальні мережі_Рецензія_1

Соціальні мережі_Рецензія_2

Територiальна громада_Рецензiя_1

Територiальна громада_Рецензія_2

Технології управління_рецензія_1

Технології управління_рецензія_2

УКРА_Рецензія_1

УКРА_Рецензія_2

Фазові траєкторії_Рецензія_1

Фазові траєкторії_Рецензія_2

Ф’ючерс_Рецензiя_1

Ф’ючерс_Рецензiя_2

 
 

Перелік економічних спеціальностей (навчальних дисциплін), базових закладів вищої освіти та голів оргкомітетів ІІ-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н. р.

Перелік економічних спеціальностей (навчальних дисциплін), базових закладів вищої освіти та голів оргкомітетів ІІ-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н. р.

№ з/п Назва спеціальності, олімпіади/ навчальної дисципліни Місце проведення (базовий заклад вищої освіти) ІІ туру Олімпіади Терміни проведення ІІ туру Олімпіади Інформаційний лист
І. СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Спеціальність «Економіка»:
1 «Економічна кібернетика» ДВНЗ “Університет банківської справи” (м. Львів), м. Львів 24-26 квітня 2019 р.
2 «Міжнародна економіка» Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 17-18 квітня 2019 р.
3 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 17-19 квітня 2019 р.
4 «Економічна аналітика та статистика» Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ 22-24 квітня 2019 р.
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»:
5 «Банківська справа» Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь Київської обл. 17-19 квітня 2019 р.
6 «Фінанси і кредит» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків 2-5 квітня 2019 р.
7 Спеціальність «Облік і оподаткування» ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”, м. Дніпро 17-19 квітня 2019 р.
8 Спеціальність «Маркетинг» Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 4-5 квітня 2019 р.
Спеціальність «Менеджмент»:
9 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 17-19 квітня 2019 р.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
10 «Податкова система України» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 10-12 квітня 2019 р.
11 «Державні фінанси» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків 2-5 квітня 2019 р.
12 «Фінанси» Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпро 10-12 квітня 2019 р.
13 «Інвестування» Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса 11-12 квітня 2019 р.
18 «Економічна теорія» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса 22-24 квітня 2019 р.
19 «Міжнародна економіка» Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів 27-29 березня 2019 р.
20 «Страхова справа» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 22-24 квітня 2019 р.
21 «Регіональна економіка» Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ 17-19 квітня 2019 р.
23 «Управлінський облік» Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут, м. Харків 15-17 травня 2019 р.
24 «Фінансова безпека» ДВНЗ “Університет банківської справи” (м. Черкаси), м. Черкаси 3-5 квітня 2019 р.